Kommunal erhvervsvenlighed

DI Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed giver et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne.