DI Byggeri

Dækningsafgifter 2020

En analyse fra 'Dansk Byggeri' viser, at 37 kommuner tilsammen forventer at sende regninger ud på 2,3 milliarder kroner i dækningsafgift alene i 2020. Syv kommuner har sænket dækningsafgiften i 2020, hvoraf én af dem har afskaffet den helt.

Dækningsafgiften kan generelt betragtes som skatten på forretningsejendomme. Det er en afgift, som kommunerne kan vælge at opkræve af de ejendomme, som anvendes til afgiftspligtige formål. Den opkræves ved siden af den egentlige ejendomsbeskatning.

Analysen er afsluttet den 27. januar 2020.

Dækningsafgiften er en velegnet parameter, når kommunernes erhvervsvenlighed skal måles. Desværre er der en del kommuner, som udnytter deres position og beliggenhed til at opkræve en ekstra skat fra de virksomheder, som har valgt at slå sig ned netop dér. Det giver konkurrenceforvridning i forhold til de kommuner, der ikke har det. Torben Liborius Underdirektør, DI Byggeri

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold