Bæredygtighed i byggeri og anlæg

Kære medlemmer

Den 1. januar 2023 træder en række tilføjelser til bygningsreglementet i kraft. Det betyder, at klimaaftrykket skal dokumenteres for nye bygninger, hvor der ansøges om byggetilladelse fra 1. januar 2023I praksis betyder de nye regler, at der skal udarbejdes en klimaberegning, også kaldt en livscyklusvurdering (LCA), for alle nybyggerier. Bygninger over 1.000 m2 skal udover klimaberegningen også overholde en grænseværdi på 12 kg CO2/m2.

Formålet med denne side er at samle information og viden om de nye krav. Endelig vil det være muligt at finde relevante links, slides etc., som du kan bruge i virksomhedernes arbejde med bæredygtighed.

De nye klimakrav i bygningsreglementet udspringer af den Nationale Strategi for Bæredygtigt Byggeri. DI Byggeri støtter op om strategien, som også har bred opbakning blandt Folketingets partier. Det indgår i DI Byggeris vision, at byggeriet skal være bæredygtigt, og derfor arbejder vi også for at fremme de muligheder, som de nye regler giver virksomhederne. En forudsætning herfor er imidlertid, at både rammerne og værktøjerne til omstillingen er til stede, og her er vi desværre ikke helt i mål endnu.

I den kommende tid vil vi løbende udvide denne side med mere information, DI Byggeri og sektionernes medlemsaktiviteter, råd, værktøjer, webinarer osv., som kan understøtte omstillingen i byggeriet.

Allerede nu inviterer vi til regionale informationsmøder om de nye klimakrav i byggeriet og til at deltage i erfa-netværket om Livscyklusanalyse (LCA).

I er naturligvis velkommen til at kontakte os med spørgsmål, tips og ideer til sitet. Det kan I gøre ved at sende en mail til os her.

Du kan læse den endelige ændring af bygningsreglementet, vejledninger og bilag på nedenstående links.

Viden om bygningers klimapåvirkning

Benjamin Schmidt

Benjamin Schmidt

Konsulent