DI Byggeri

Foreninger

En række foreninger og sekretariater er tilknyttet DI Byggeri, som giver mulighed for tværfaglig organisering.

Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre er en forening af autoriserede kloakmestre. Foreningen tæller ca. 410 medlemmer og er landets største brancheforening på området.

Danske Kloakmestre er en brancheforening, hvis formål er at varetage medlemmernes fælles erhvervsinteresser, herunder at udøve indflydelse på branchens tekniske og faglige udvikling samt synliggøre nyheder i branchen via udstillinger og messer.

Se mere på Danske Kloakmestres hjemmeside

Kontakt

Danske Kloakmestre
Marianne Bentsen
Telefon: 72 16 02 07
info@danskekloakmestre.dk

Danske Råstoffer

Danske Råstoffer er en ny forening associeret til DI Byggeri for råstofproducenter i Danmark.

Foreningen samler leverandører af sand, sten og grus udvundet på land og til havs. Medlemmerne i den nye brancheforening indvandt i 2009 i alt omkring 25 millioner kubikmeter råstoffer, omsatte for halvanden milliard kroner og råder over 18 skibe og 400 grusgrave.

Foreningen er stiftet med henblik på at sikre en mere samlet branche i de fremtidige forhandlinger om råstofferne i Danmark og for at udnytte potentialet ved at blive en større forening i forhold til at få større gennemslagskraft og synlighed generelt.

Se mere på Danske Råstoffers hjemmeside

Kontakt

Danske Råstoffer
Lasse Møller Vollesen
E-mail: lmv@di.dk
Telefon: 72 16 02 69

Dansk Sprængteknisk Forening (DSF)

DSF er en brancheforening, som blev stiftet i 1989.

Foreningens formål er at samle fabrikanter, leverandører, entreprenører, professionelle teknikere og erhvervsdrivende inden for branchen vedr. sprængteknik og eksplosivstoffer for at fremme branchens interesser generelt og for at varetage branchens interesser i forhold til myndigheder og andre parter.

DSF har ca. 45 medlemmer og repræsenterer stort set alle interesser inden for fredelig udnyttelse af sprængteknik i Danmark og Grønland. Foreningens medlemmer er de perfekte partnere for bygherrer, myndigheder m.fl., når der skal anvendes sprængteknik til:

  • udvinding af råstoffer
  • udsprængning af klipper til anlægsarbejder
  • nedbrydning af konstruktioner
  • seismiske undersøgelser
  • andre opgaver

Se mere på Dansk Sprængteknisk Forenings hjemmeside

Kontakt

Dansk Sprængteknisk Forening
Patrick Zaubitz
E-mail: palz@di.dk
Telefon: 24 62 98 62

ETICS-DK

ETICS-DK er Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer.

Foreningens medlemmer producerer eller markedsfører testede og godkendte facadeisoleringssystemer til byggeriet.

Foreningen har til formål at arbejde for at fremme systemtankegangen hos bygherrer, rådgivere og i det udførende led. Desuden er det ETICS-DKs opgave, at repræsentere branchen i standardiseringsarbejde og at overvåge og deltage i udviklings- og forskningsaktiviteter indenfor branchens virkefelt.

Se mere på ETICS-DKs hjemmeside

Kontakt

Bestyrelsessekretær
Gert L. Christensen
E-mail: info@etics.dk
Telefon: 93 95 09 20

Fugebranchen FSO

Fugebranchen FSO er et videncenter etableret i 1980 af en kreds af professionelle fugeentreprenører og leverandører med særlig interesse indenfor anvendelse, udvikling og produktion af fuge-, klæbe- og tætningsprodukter.

FSO Entreprenører er fagfolk med mangeårig viden og erfaring indenfor fuge- og tætningsarbejde.

FSO Leverandører, såvel producenter som importører, er internationale virksomheder, der tilbyder kvalitetsproduktprogrammer indenfor fuge-, klæbe- og tætningsmaterialer samt materialer til byggeindustri.

Se mere på Fugebranchens hjemmeside

Kontakt:

Konsulent Jens Peder Guldberg
E-mail: fso@fugebranchen.dk
Telefon: 72 16 02 87

Gulvbranchen

Gulvbranchen er en brancheorganisation, der varetager interesser for gulv-entreprenører og leverandører til gulvbranchen.

Gulvbranchen er en brancheorganisation som giver dig adgang til et fagligt netværk og viden om gulve.

Gulvbranchens hovedformål er at fremme den fagtekniske udvikling i branchen og at understøtte en frugtbar dialog mellem gulvlæggerfirmaer, entreprenører og leverandører.

Se mere på Gulvbranchens hjemmeside

Kontakt

Branchechef
Claus Christian Jensen
E-mail: ccje@di.dk
Telefon: 72 16 01 53

Kloakmestrenes TV-inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion er en kontrolordning, som ønsker at skabe en høj og ensartet kvalitet af TV-inspektion af afløbsledninger indenfor det kloakautoriserede område.

Hensigten med sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion er gennem uddannelse at give de udførende og certificerede TV-operatører en fremgangsmåde til at foretage en TV-inspektion og en vurdering af kloakkens fejl og skader, som er ensartet for alle uddannede i hele landet.

På vores hjemmesiden kan du finde en liste over virksomheder, som er tilsluttet Kloakmestrenes TV-Inspektion.

Se mere på Kloakmestrenes TV-inspektions hjemmeside

Kontakt

Kloakmestrenes TV-inspektion
Lotte Baungaard Sørensen
Ådalen 13A
6600 Vejen
E-mail: lbs@byggekvalitet.dk
Telefon: 72 16 02 40

Relateret indhold