Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

Interessegrupper

Interessegrupper varetager de enkelte fagområders specialinteresser under DI Byggeri.

Dansk Byggeri Tagmalerforening

Dansk Byggeri Tagmalerforening er en brancheforening for medlemmer af DI Byggeri, der udfører rensning og maling af tage.

Se mere på DI Byggeri Tagmalerforenings hjemmeside 

Kontakt

Claus Spaabæk
E-mail: clsp@DI.DK
Telefon: 3377 4510

Industrilakerernes Landsforening

Industrilakerernes Landsforening arbejder aktivt for at forbedre erhvervsvilkårene for foreningens medlemmer

Industrilakerernes Landsforening er en landsdækkende forening af aktive virksomheder indenfor industriel overfladebehandling og montageopgaver i forbindelse hermed.
Se mere på Industrilakerernes Landsforenings hjemmeside
Se Industrilakerernes Landsforenings salgs- og leveringsbetingelser

Vi er også en del af sektionen Dansk Byggeindustri:
Dansk Byggeindustri

Kontakt

Jesper Hald
E-mail: jerh@di.dk
Telefon: 72 16 01 87

 

Interessegruppen for større Betonentreprenører

Det er interessegruppens formål at etablere et forpligtende samarbejde om beton- og anlægsarbejde i Hovedstadsområdet gennem udveksling af erfaringer og kontakter mellem gruppens deltagere.

Kontakt

Thorsten Wilstrup
E-mail: twi@di.dk
Telefon: 72 16 01 70

 

Landsforeningen Dansk Træ

Dansk Træ er en landsforening under DI Dansk Byggeri, hvor en kreds af trævirksomheder har et specifikt fagligt samarbejde.

Traditionerne indenfor træhåndværket skal bevares, de nye industrialiserede byggeprocesser skal indføres og økonomien optimeres. Dette er nogle af de hovedtemaer, som indgår i Dansk Træs daglige virke, og som er udtrykt i en del af vores formålsparagraf:

Dansk Træ søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser i forbindelse med uddannelse og deltagelse i overenskomst- og priskalkulationer.

På Dansk Træs hjemmeside har du mulighed for at søge oplysninger om vore vedtægter, om kontingenter, lidt om vor historie samt om de mange aktiviteter, der afholdes for medlemmer af Dansk Træ.

De fleste medlemmer i Landsforeningen Dansk Træ er medlem af DI Dansk Byggeri. Virksomheder som ikke er medlem af DI Dansk Byggeri kan optages som associerede medlemmer i Landsforeningen Dansk Træ.

Læs mere på Landsforeningen Dansk Træs hjemmeside

Kontakt

Holger Jørgensen
E-mail: hoj@di.dk
Telefon: 40 31 34 44

Murerentreprenørerne

Murerentreprenørerne er en sammenslutning af virksomheder, som beskæftiger sig inden for byggeri.

Formålet med foreningen er, at virke til fremme af murerentreprenørernes ledelsesudvikling og det murede byggeri.

Foreningen søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.

Enhver virksomhed, som beskæftiger sig inden for byggeri, kan søge optagelse i foreningen. Nye medlemmer kan optages, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom. Begæring om optagelse stiles til foreningens bestyrelse.

Murerentreprenørerne har ca. 50 medlemsvirksomheder.

Kontakt

Jørgen Boje
E-mail: jboj@di.dk
Telefon: 72 16 02 49
Mobil: 40 46 94 64

Styringsentreprenørgruppen

Styringsentreprenørgruppen er en interessegruppe under DI Byggeri

Formål

Styringsentreprenørgruppens formål er at fremme medlemsvirksomhedernes interesser og kompetencer inden for styring af større bygge- og anlægsopgaver, herunder at øve indflydelse på og bidrage til en positiv udvikling af byggeriets rammebetingelser med særlig fokus på produktivitet, innovation, kvalitet, miljø, æstetik og samarbejdsformer.

Det er endvidere formålet, gennem en fortsat udvikling af medlemmernes kompetencer, at fremme et godt image.

Medlemskreds

Gruppens medlemmer beskæftiger sig med bygge- og anlægsopgaver, som udføres i entreprise- og samarbejdsformer, der stiller udvidede krav til projekt- og processtyring, f.eks. total- eller hovedentreprise i partnering, samlet udbud, OPP mm.

Gruppen består af virksomheder, der har erfaring og en sådan tyngde, at disse opgavetyper og samarbejdsformer kan gennemføres overalt i Danmark.

Styringsentreprenørgruppens sekretariat, og medlemsvirksomheder, står til rådighed for yderligere oplysninger.

Kontakt

Anne Kristine Busch
E-mail: akbu@di.dk
Telefon: 33 77 30 00
Mobil: 21 89 24 24

Bestyrelse

Formand:

Sven Mortensen
Enemærke & Peterssen a/s
Ole Hansens Vej 1
4100 Ringsted

Tlf.: 40 51 72 72
sm@eogp.dk 

Peter Thorsgaard
A. Enggaard A/S
Marathonvej 5
9230 Svenstrup J

Tlf.: 61 63 83 90
peter.t@enggaard.dk

Bartek Falkenberg Haus
Einar Kornerup A/S
Paul Bergsøes Vej 18
2600 Glostrup

Tlf.: 43 26 56 11
bfh@einarkornerup.dk

Lars Ørvad Nielsen
NCC Danmark A/S
Sommervej 31 E
8210 Aarhus V

Tlf.: 41 70 43 91
larnil@ncc.dk

Erik Pedersen
Arne Andersen Vrå A/S
Nordre Ringvej 7
9760 Vrå

Tlf.: 24 40 24 99
erik@arne-andersen.dk

Konsulent:

Anne Kristine Busch
DI Dansk Byggeri

E-mail: akbu@di.dk
Telefon: 33 77 30 00 
Mobil: 21 89 24 24

Tækkelauget

Tækkelauget er en forening stiftet af selvstændige tækkemænd.

Tækkelaugets formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan og at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af Tækkelaugets medlemmer.

Tækkelauget blev stiftet i april 2017 ved en sammenlægning af to gamle tækkemandslaug – Dansk Tækkemandslaug og Tækkelauget (tidligere Jysk Tækkemandslaug).
På Tækkelaugets hjemmeside kan du finde mere information om lauget, om stråtag, bygningsbevaring, lovgivning, inspirationssider og meget andet.

Se mere på Tækkelaugets hjemmeside

Kontakt

Jesper Salling Nielsen
E-mail: jesn@di.dk
Telefon: 72 16 02 31

 

Vikarbureauer i Dansk Byggeri

Vikarbureauer i Dansk Byggeri er en interessegruppe for virksomheder, der udlejer mandskab inden for bygge- og anlægsbranchen.

Alle medlemmerne er medlem af Dansk Byggeri og skal følge Dansk Byggeris overenskomster. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at følge et sæt etiske regler.

Hvad koster det

I forbindelse med indmeldelse betales et engangsgebyr på 4.000 kr. inkl. første års kontingent.

Medlemskontingentet er fastsat til 3.000 kr. pr. år.

Læs mere på interessegruppens hjemmeside

Kontakt

Kia Philip Dollerschell
E-mail: kdo@di.dk
Telefon: 72 16 01 86

 

Relateret indhold