DI Byggeri

Interessegrupper

Interessegrupper varetager de enkelte fagområders specialinteresser under DI Byggeri.

DI Byggeri Tagmalerforening

DI Byggeri Tagmalerforening er en brancheforening for medlemmer af DI Byggeri, der udfører rensning og maling af tage.

Se mere på DI Byggeri Tagmalerforenings hjemmeside 

 

Netværksgruppen for større Betonentreprenører

Det er interessegruppens formål at etablere et forpligtende samarbejde om beton- og anlægsarbejde i Hovedstadsområdet gennem udveksling af erfaringer og kontakter mellem gruppens deltagere.

Kontakt

Anne Kristine Busch
E-mail: akbu@di.dk
Telefon: 33 77 3000

 

Landsforeningen Dansk Træ

Dansk Træ er en landsforening under DI Byggeri, hvor en kreds af trævirksomheder har et specifikt fagligt samarbejde.

Traditionerne indenfor træhåndværket skal bevares, de nye industrialiserede byggeprocesser skal indføres og økonomien optimeres. Dette er nogle af de hovedtemaer, som indgår i Dansk Træs daglige virke, og som er udtrykt i en del af vores formålsparagraf:

Dansk Træ søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser i forbindelse med uddannelse og deltagelse i overenskomst- og priskalkulationer.

På Dansk Træs hjemmeside har du mulighed for at søge oplysninger om vore vedtægter, om kontingenter, lidt om vor historie samt om de mange aktiviteter, der afholdes for medlemmer af Dansk Træ.

De fleste medlemmer i Landsforeningen Dansk Træ er medlem af DI Byggeri. Virksomheder som ikke er medlem af DI Byggeri kan optages som associerede medlemmer i Landsforeningen Dansk Træ.

Læs mere på Landsforeningen Dansk Træs hjemmeside

Kontakt

Michael Lund Kristensen
E-mail: mk@btgulve.dk
Telefon: 2020 8255

Murerentreprenørerne

Murerentreprenørerne er en sammenslutning af virksomheder, som beskæftiger sig inden for byggeri.

Formålet med foreningen er, at virke til fremme af murerentreprenørernes ledelsesudvikling og det murede byggeri.

Foreningen søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.

Enhver virksomhed, som beskæftiger sig inden for byggeri, kan søge optagelse i foreningen. Nye medlemmer kan optages, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom. Begæring om optagelse stiles til foreningens bestyrelse.

Murerentreprenørerne har ca. 50 medlemsvirksomheder.

Kontakt

Jørgen Boje
E-mail: jboj@di.dk
Telefon: 72 16 02 49
Mobil: 40 46 94 64

Styringsentreprenørgruppen

Styringsentreprenørgruppen er en interessegruppe under DI Byggeri

Formål

Styringsentreprenørgruppens formål er at fremme medlemsvirksomhedernes interesser og kompetencer inden for styring af større bygge- og anlægsopgaver, herunder at øve indflydelse på og bidrage til en positiv udvikling af byggeriets rammebetingelser med særlig fokus på produktivitet, innovation, kvalitet, miljø, æstetik og samarbejdsformer.

Det er endvidere formålet, gennem en fortsat udvikling af medlemmernes kompetencer, at fremme et godt image.

Medlemskreds

Gruppens medlemmer beskæftiger sig med bygge- og anlægsopgaver, som udføres i entreprise- og samarbejdsformer, der stiller udvidede krav til projekt- og processtyring, f.eks. total- eller hovedentreprise i partnering, samlet udbud, OPP mm.

Gruppen består af virksomheder, der har erfaring og en sådan tyngde, at disse opgavetyper og samarbejdsformer kan gennemføres overalt i Danmark.

Styringsentreprenørgruppens sekretariat, og medlemsvirksomheder, står til rådighed for yderligere oplysninger.

Kontakt

Anne Kristine Busch
E-mail: akbu@di.dk
Telefon: 33 77 30 00
Mobil: 21 89 24 24

Bestyrelse

Formand:

Sven Mortensen
Enemærke & Peterssen a/s
Ole Hansens Vej 1
4100 Ringsted

Tlf.: 40 51 72 72
sm@eogp.dk 

Peter Thorsgaard
A. Enggaard A/S
Marathonvej 5
9230 Svenstrup J

Tlf.: 61 63 83 90
peter.t@enggaard.dk

Bartek Falkenberg Haus
Einar Kornerup A/S
Paul Bergsøes Vej 18
2600 Glostrup

Tlf.: 43 26 56 11
bfh@einarkornerup.dk

Lars Ørvad Nielsen
NCC Danmark A/S
Sommervej 31 E
8210 Aarhus V

Tlf.: 41 70 43 91
larnil@ncc.dk

Erik Pedersen
Arne Andersen Vrå A/S
Nordre Ringvej 7
9760 Vrå

Tlf.: 24 40 24 99
erik@arne-andersen.dk

Konsulent:

Anne Kristine Busch
DI Byggeri

E-mail: akbu@di.dk
Telefon: 33 77 30 00 
Mobil: 21 89 24 24

Tækkelauget

Tækkelauget er en forening stiftet af selvstændige tækkemænd.

Tækkelaugets formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan og at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af Tækkelaugets medlemmer.

Tækkelauget blev stiftet i april 2017 ved en sammenlægning af to gamle tækkemandslaug – Dansk Tækkemandslaug og Tækkelauget (tidligere Jysk Tækkemandslaug).
På Tækkelaugets hjemmeside kan du finde mere information om lauget, om stråtag, bygningsbevaring, lovgivning, inspirationssider og meget andet.

Se mere på Tækkelaugets hjemmeside

Kontakt

Jesper Salling Nielsen
E-mail: jesn@di.dk
Telefon: 72 16 02 31

 

Relateret indhold