DI Byggeri

Murerentreprenørerne

Murerentreprenørerne er en sammenslutning af virksomheder, som beskæftiger sig inden for byggeri.

Formålet med foreningen er, at virke til fremme af murerentreprenørernes ledelsesudvikling og det murede byggeri.

Foreningen søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.

Enhver virksomhed, som beskæftiger sig inden for byggeri, kan søge optagelse i foreningen. Nye medlemmer kan optages, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom. Begæring om optagelse stiles til foreningens bestyrelse.

Murerentreprenørerne har ca. 50 medlemsvirksomheder.