DI Byggeri

Murerentreprenørerne

Murerentreprenørerne er en sammenslutning af virksomheder, som beskæftiger sig inden for byggeri.

Formålet med foreningen er, at virke til fremme af murerentreprenørernes ledelsesudvikling og det murede byggeri.

Foreningen søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.

Enhver virksomhed, som beskæftiger sig inden for byggeri, kan søge optagelse i foreningen. Nye medlemmer kan optages, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom. Begæring om optagelse stiles til foreningens bestyrelse.

Læs her om aktivitetsplanen for 2023. 

Se medlemsfortegnelsen fra d. 1. januar 2023 her. 

Murerentreprenørerne har ca. 50 medlemsvirksomheder.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Teamleder og Fagleder for Murerområdet, Jørgen Boje, på mail jboj@di.dk eller tlf. 7216 0249.

Relateret indhold