DI Byggeri

Regioner

Alle DI Byggeris medlemmer er tilknyttet en region, som har en selvstændig bestyrelse eller byggeudvalg og egne møder og aktiviteter.

Service- og branchemedlemmer af DI Byggeri er automatisk også medlem i én af DI Byggeris ni regioner. DI Byggeris regionale arbejde har fokus på de lokale byggepolitiske dagsordener såsom erhvervsskolerne, byggesagsbehandling, kommunale udbud og rammeaftaler mm.

I spidsen for DI Byggeris regioner står enten en regionsbestyrelse eller et regionalt byggeudvalg, der bl.a. har til opgave at skabe lokal synlighed, arrangere lokale fyraftensmøder og årsmøder for medlemmerne. Derudover bliver der løbende afholdt møder, hvor aktuelle lokaler emner behandles, herunder drøftelse af input til borgmestermøder samt koordinering med DI’s regionale foreninger om den generelle erhvervspolitiske indsats.

Find dine regionale byggerepræsentanter herunder.

Esben Mortensen

Esben Mortensen

Chef for Regioner & Foreninger

  • Direkte +45 3377 3613
  • Mobil +45 2949 4575
  • E-mail esm@di.dk

Relateret indhold