DI Byggeri

Industrisektionen

Industrisektionen er for virksomheder med hel eller delvis industriel produktion som forretningsområde.

Det drejer sig blandt andet om producenter af ind- og udvendige døre, vinduer, trapper, gulve, køkkener, spær, møbler, inventar, huse, elementer og andre varefremstillende eller industrielt orienterede virksomheder samt virksomheder, der udfører overfladebehandling. Der er ligeledes mulighed for associerede medlemskaber.

Formål

Industrisektionens formål er blandt andet: 

 • at samle alle industrielle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til bygge- og boligsektoren og andre virksomheder med tilknytning til virksomheder af den anførte art,
 • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretslige forhold,
 • at virke som bindeled mellem Industrisektionens medlemmer og DI Byggeri og herunder varetage fælles interesser i forhold til lovgivere og myndigheder lokalt, nationalt og internationalt,
 • at virke for medlemsvirksomhedernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske interesser, og
 • at virke for medlemsvirksomhedernes interessevaretagelse i forbindelse med mærkningsordninger, varedeklarationer, garantiordninger og miljøforhold m.v.

Sektionskontingent

Kontingentet består af et grundkontingent på 500 kr. pr. år og et lønsumskontingent på 0,03%.

Bestyrelse

Se Industrisektionens bestyrelse

Vedtægter

Se Industrisektionens vedtægter

50 % i tilskud til DI Byggeris kurser

Læs om reglerne for tilskud på DI Byggeris kurser.

I en travl og konkurrencepræget hverdag er det vigtigt at fokusere på, hvordan arbejdsprocesserne kan optimeres, og hvordan vi får mest muligt ud af de ressourcer, som vi har til rådighed. Derfor tilbyder DI Byggeri et bred palette af kurser, der rummer alt fra forhandlingsteknikker, grundkurser i ledelse, effektiv kommunikation og meget mere.

Meget billigere
Industrisektionen tilbyder sine medlemsvirksomheder at få et tilskud på 50 procent til DI Byggeris kurser. Dog dækker tilbuddet kun op til 10.000 kroner per virksomhed.

Kursustilbuddene dækker blandt andet over:

 • Forhandlingsteknik
 • Grundkursus i ledelse 1
 • Skriv godt, og kom igennem med dit budskab
 • DI Byggeris Projektlederuddannelse
 • Kvalitetsstyring i praksis
 • Projekteringsledelse
 • Kursus for lærlinge

En kursusoversigt der samlerne mulighederne
Du kan nemt og hurtigt skabe dig et overblik over de mange tilbud og muligheder på DI Byggeris kursus hjemmeside. I kursusoversigten kan du læse meget mere om kursustilbuddene og tilmelde dig.

Vær opmærksom på at priserne i kursusoversigten er de fulde priser før rabat. Du skal derfor fratrække 50 procent af prisen. Ønsker du at benytte dig af tilbuddet, kan du tilmelde dig via link på DI Byggeris hjemmeside. Efter du har deltaget i kurset, bedes du sende en kopi af fakturaen, en kopi af bankoverførslen og en kopi af dit kursusbevis til Johanne Eriksen, joer@di.dk, hvorefter du vil få refunderet rabatten.

 
Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri

 • Direkte +45 3377 3913
 • Mobil +45 2851 1969
 • E-mail scp@di.dk

Relateret indhold