Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

Anlægsentreprenørsektionen

Anlægsentreprenørsektionen har som medlemmer virksomheder, der beskæftiger sig med anlægsarbejder og aktiviteter i tilknytning hertil.

Anlægsentreprenørsektionen har som medlemmer virksomheder, der beskæftiger sig med anlægsarbejder og aktiviteter i tilknytning hertil, men hvis faglige aktiviteter ikke i sin helhed hører under en anden sektion i Dansk Byggeri.

Formål

Sektionen vil varetage medlemmernes interesser inden for de til enhver tid af Dansk Byggeri fastsatte rammer herfor, herunder at skabe mulighed for, at virksomhederne kan mødes under kollegiale former og udveksle erfaringer.

Sektionskontingent

Kontingentet er fastsat til 500 kr. årligt.

Bestyrelse

Se Anlægsentreprenørsektionens bestyrelse

Henrik Friis

Henrik Friis

Chef for Dansk Infrastruktur

  • Direkte +45 7216 0257
  • Mobil +45 2031 1503
  • E-mail hraf@di.dk