Online kursus

Byggeriets lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer (Hybrid undervisning)

Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i både projekterings- og udførelsesfasen. Og lær tilmed, hvordan du som koordinator kan forbedre arbejdsmiljøet på bygge- og anlægsprojekter.

Foto: Getty

Online undervisning

Dette er DI Byggeris hybride arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer. Vær opmærksom på, at kun den første dag på uddannelsen foregår ved fysisk fremmøde, de resterende dage foregår undervisningen online via Microsoft Teams . Uddannelsen har samme faglige indhold og lever op til samme lovmæssige krav som den fysiske version af uddannelsen.

Den gode planlægning giver et bedre arbejdsmiljø. Derfor ligger kursets fokus på centrale processer i alle projektfaser – lige fra koordinering i projekteringsfasen til selve udførelsen.
I løbet af uddannelsen lærer du bl.a., hvordan du kan samarbejde med andre om effektivt og systematisk at forbedre arbejdsmiljøet.

Forventet udbytte

Forventet udbytte Du får opfyldt de lovmæssige krav til at være bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Ud over dette får du en masse viden, der gør dig i stand til at lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter på vegne af bygherren.

Målgruppe

Uddannelsen er primært henvendt til ledere på bygge- og anlægsopgaver, entreprise ledere, projektledere, rådgivere, arkitekter, bygherrer samt andre som skal varetage arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen.

Kursets centrale fokuspunkter er:
  • Analyser og risikovurdering
  • Forebyggelse
  • Arbejdsmiljøgranskning
  • Afgrænsning og koordinering
  • Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS
  • Sikkerhedsrunderinger og mønsterarbejdspladskonceptet
  • Ledelse af bygherrensarbejdsmiljøarbejde
  • Samarbejde og trivsel i bygge- og anlægsprocessen
Én fast underviser og relevante gæsteundervisere

På uddannelsen vil du få en fast underviser. Ud over dette bliver uddannelsen også krydret med indspark fra vores interne arbejdsmiljøafdeling, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Arbejdstilsynet m.fl. Det giver både variation i undervisningen og indsigter direkte fra landets bygge- og anlægsprojekter.

Efter-/videreuddannelse og netværk

Når du deltager på arbejdsmiljøuddannelsen hos DI Byggeri, adskiller vi os bl.a. ved at kunne tilbyde dig relevant efter- og videreuddannelse. Og ud over dette kan du blive medlem af et netværk for andre uddannede koordinatorer. På den måde hjælper vi dig på flere måder med at udvikle dine kompetencer i årene, der kommer efter endt uddannelse.

Uddannelsen tilbydes også fysisk

Uddannelsen er modulopbygget på 37 timer og kan også gennemføres fysisk. Læs mere om vores fysiske arbejdsmiljøudannelse for koordinatorer her.

OBS: Vær opmærksom på, at din tilmelding gælder ét og samme kursusforløb. Det er således ikke muligt at tage enkeltdage eller moduler på et andet hold. Eneste undtagelse er afbud på grund af egen sygdom, og i disse tilfælde betaler deltageren for udgifterne til erstatningsdagene.  

Bettina Ougaard

Bettina Ougaard

Kursuskoordinator, Support Rådgivning

Praktisk ansvarlig