Arrangement

Bliv klar til det nye og udvidede producentansvar for emballage

I 2025 træder et producentansvar på emballage i kraft i Danmark. Det betyder, at alle virksomheder, der sætter produkter på markedet med emballage om, får ansvaret for både det finansielle, men også det operationelle ift., at emballagen genbruges, eller at emballageaffaldet indsamles, sorteres og genanvendes.

Foto: Colourbox

Der kan umiddelbart virke langt til 2025, men som virksomhed skal man allerede fra 2024 begynde at rapportere på sin emballage. For de virksomheder, der kommer tidligt ud af starthullerne med arbejdet, vil der potentielt både være miljømæssige gevinster og besparelser at hente.

Producentansvaret stiller nye krav til virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen, og meget skal tænkes om for, at vi kan skifte gear i den cirkulære omstilling.

Derfor inviterer DI Byggeri til konference i Nyborg, hvor der sættes fokus på det udvidede producentansvar for emballage. Her får du indsigt i den politiske og praktiske proces frem mod 1. januar 2025. Du bliver introduceret til VANA – kollektivordningen - som DI har oprettet sammen med Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og Dagsam med henblik på at gøre det muligt for producenterne at løfte ansvaret fra dag 1! Og endelig vil der være inspiration til at gentænke emballage-løsningerne til at nedbringe emballage, nedbringe CO2-forbruget og styrke arbejdsmiljøet.

Før frokosten vil der være mulighed for at få en temperatur på byggebranchen i selskab med Elly Kjems Hove, underdirektør i DI Byggeri.

 

Program

09:00 Ankomst og morgenmad
09:30


Den politiske proces frem mod et udvidet producentansvar for emballage
v/ fagleder Iben Sohn, DI

10:00Sådan forbereder du din virksomhed til producentansvaret og introduktion til kollektivordningen
v/ direktør Marianne Roed Jakobsen, VANA

10:45 Kaffepause

11:00

 

 

Gode eksempler fra producenter:

Smart emballage på tagpap
v/ CSO Susanne Højholt, Nordic Waterproofing Group

Den bæredygtige malerspand
v/ Nicolai Hansen og Johan Vangstrup, PAINT’R

11:30

Temperatur på byggebranchen
v/ underdirektør Elly Kjems Hove, DI Byggeri

12:00

Frokost