Arrangement

Lancering: Rapport fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed

Efter 5 måneders intensivt arbejde og en stor indsats fra godt 60 deltagende virksomheder og 130 branchefolk fra hele landet, er handletankens samlede og grundigt gennemarbejdede handlingskatalog til branchen klar.

Den 25. januar inviterer vi organisationer, politiske udvalg, ministerier, erhversforum, presse samt  alle, der har bidraget til handletankens arbejde, til en stor lancering af den endelige rapport og de  i alt 34 konkrete anbefalinger.  
 
Kom og få et unikt indblik i bygge- og anlægsbranchens ambitiøse handlingsplan for en grønnere fremtid.

Der vil blive serveret en let frokost på dagen.

Om handlingskataloget – et samarbejde på tværs af værdikæden

Bæredygtighed er meget mere end  CO2. Til forskel fra de forudgående klimapartnerskaber har handletankes fokus været bredt og omfattet både CO2, biodiversitet og cirkulær økonomi.  

Der er også lagt vægt på, at handletankens resultater er et samarbejde på tværs af hele byggeriets værdikæde. Netop det tværgående samarbejde er centralt for, at vi kan komme i mål med den grønne omstilling. Vi skal bygge på viden og erfaring fra alle led i værdikæden. Alle bærer et ansvar og alle er en del af løsningen.
 

Hvad kan jeg forvente af rapporten? 

Rapporten er et samlet handlingskatalog. Det indeholder 34 grundigt gennemarbejdede anbefalinger, hvoraf 10 anbefalinger er prioriteret og 5 er udvalgt som fyrtårnshandlinger. Kataloget indeholder konkrete handlinger, som bygge- og anlægsbranchen kan tage fat på med det samme.

Program