Kursus

Kvalitetssikring af byggeopgaver, hvorfor og hvordan?

Formålet med kvalitetssikringen er at sikre overensstemmelse mellem det udførte og gældende krav, regler og anvisninger, således at materialer og produkter samt deres indbygning udføres korrekt.

Colourbox

Baggrund, krav og regler til generel kvalitetssikring

Kvalitetsplan og kontrolplan:

Hvem
Hvem udfører kontrollen

Hvad
Hvad skal kontrolleres

Hvordan
Metoder, værktøjer mv.

Hvornår
Rigtig tidspunkt i processen

Acceptkriterier
Iht. alment teknisk fælleseje – Udførelsesstandarder, Træhåndbøger, BYG-ERFA, SBi-anvisninger, www.Mur-tag.dk (Murerhåndbogen), www.tolerancer.dk, MKB/MBA, leverandøranvisninger mv.

Dokumentation
Krav og behov

Forventet udbytte
På kurset opnås overblik over metoder og principper for udførelse af god kvalitetssikring i byggeriet.

Underviser:
Torben Hessing-Olsen, Dancert/Teknologisk Institut