Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Arrangement

Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Infrastruktur

Dansk Infrastruktur indkalder til ekstraordinær generalforsamling:

Torsdag den 26. august 2021, kl. 11.00-13.00 i HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Der vil være frokost ca. kl. 12.00.

På generalforsamlingen skal stemmes om nye vedtægter for Dansk Infrastruktur. Det skyldes ønsket om en mere synlig branchesammenslutning og organisationstilpasninger som følge af den tidligere sammenlægning af Dansk Byggeri og DI.

Indkaldelsen er sendt til alle repræsentanterne for hver sektion fra deres sektionskonsulent.

Generalforsamlingen afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling.

Ved tilmelding angiver du, om du deltager fysisk eller online. 
Hvis du vælger online deltagelse, vil du modtage et link til mødet i uge op til generalforsamlingen.

Af hensyn til planlægningen opfordres repræsentanterne til at tilmelde sig senest 13. august.

God sommer

Fuldmagt

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan fuldmagt på denne side udfyldes senest 16. august 2021.