Arrangement

DI Byggeri generalforsamling 2022

DI Byggeri afholder generalforsamling torsdag den 5. maj 2022 kl. 11.00-17.00

Dagsorden

Dagsordenpunkterne for generalforsamlingen indeholder som foreskrevet i vedtægterne følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Økonomi/kontingent
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Udpegning af delegerede til DI’s generalforsamling og til DI’s hovedbestyrelse
  7. Eventuelt

Bilag til dagsordenen udsendes senest den 14. april 2022. 

Tilmelding

Fristen for tilmelding er torsdag den 28. april 2022.

Praktisk information

Fuldmagt og forslag til beslutning

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan du udfylde en fuldmagt på tilmeldingssiden senest den 4. maj 2022 kl. 12.00.

Bemærk venligst, at forslag, der ønskes fremmet til beslutning på generalforsamlingen samt forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. den 27. april 2022.

Indflydelse og beregning af stemmevægt

Medlemsvirksomheder har indflydelse i forhold til det indbetalte branchekontingent.

Medlemsvirksomheder, der ikke har valgt et service- og branchemedlemskab, har ikke stemmeret på generalforsamlingen og i bestyrelsen for så vidt angår emner, der vedrører DI Byggeris serviceydelser.

Ved beslutninger, der vedrører servicedelen (dvs. ligger uden for branchefællesskabsfunktioner) har de stemmeberettigede virksomheder indflydelse afhængigt af det indbetalte service- og branchekontingent.

I henhold til DI Byggeris vedtægter skal DI’s administration foretager beregningen af hvert medlems stemmevægt. Beregningsmodel for stemmevægt:

Årligt kontingent / 200 (minimumskontingent for branche- og servicemedlemmer)
= antal stemmer

Maksimalt antal stemmer: 218

Minimalt antal stemmer: 1

Specialaftaler i forhold til kontingent giver 1 stemme. 

Medbring gerne computer, tablet eller smartphone med adgang til e-mail til brug for afstemning.