Arrangement

Generalforsamling i Dansk Sprængteknisk forening 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sprængteknisk Forening – DSF torsdag den 18. april 2024 kl. 15.00 – 16.00.

Foto: GlostrupParkHotel_003

Vi har nu fornøjelsen af at invitere jer til generalforsamling i Dansk Sprængteknisk Forening torsdag d. 18. april kl. 15.00 – 16.00 på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.

Efter generalforsamlingen vil der fra kl. 16.00 – 18.00 blive holdt et medlemsmøde, hvor der vil være nyt fra bestyrelsen om de emner der bliver arbejdet med i foreningen, samt præsentation af en interessant faglig case.

Kl. 18.00 vil der være mulighed for at deltage i fælles middag med en 2 retters menu. Dette koster 345,00 kr.

Frist for tilmelding er af hensyn til hotelreservation senest mandag d. 1. april.

Dagsorden ved DSF generalforsamling den 18. april, 2023 på Glostrup Park Hotel kl. 15:00-16:00

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  7. Sager til behandling
  8. Eventuelt

Medlemsmøde ved DSF generalforsamling den 18. april, 2024 på Glostrup Parkhotel

Kl. 16:00 -16:15: Pause (efter GF)

Kl. 16:15 -16:45: Status på dialog med myndighederne om generelle tilladelser til sprængning, v/Jørgen Schneider

Kl. 16:45 - 17:15: Fagligt indlæg

Kl. 17:15 – 17:50: Orientering om EFEE og evt. EFEE konference i København, v/Johan Finsteen Gjødvad

Middag

Kl. 18.00: Fælles middag (tilmelding er bindende efter d. 1. april)

Bemærk: Der er et deltagergebyr på 345 kr. for den efterfølgende 2 retters menu på Glostrup Park Hotel. Drikkevarer til middagen afregnes ligeledes efter eget forbrug.

Eventuelle spørgsmål omkring arrangementet kan rettes til foreningskonsulent Henrik Stig Sørensen på mobil 29 74 32 94 eller mail hss@di.dk.

Vi glæder os til at se alle til Generalforsamlings-arrangementet! 😊