Arrangement

Danske Råstoffers Generalforsamling

Generalforsamlingsarrangement i Danske Råstoffer Fredag den 9. juni 2023, fra kl. 08.45 (selve generalforsamlingen starter kl. 16.00)

Inden generalforsamlingen har vi arrangeret et spændende program. Og i lighed med tidligere er der også i år planlagt et golfarrangement, torsdag den 8. juni.

Der er fælles middag på slottet torsdag aften kl. 19.00 hvor alle er velkomne.

Pris for overnatning og arrangement
Enkelt værelse – 2.000 kr. pr. værelse, pr. døgn, inkl. arrangement
Dobbeltværelse – 3.000 kr. pr. værelse, pr. døgn, inkl. arrangement

Golfarrangement.
Frokost og Greenfee er for egen regning og afregnes på stedet.
Ved tilmelding til golfarrangementet skal navn og DGU Nr oplyses, ved at sende en mail til Lasse Møller Vollesen lmv@di.dk

Tilmeldingsfrist
Fristen er SENEST den 2. juni 2023

Der gøres opmærksom på vedtægternes § 5 stk. 7: Det er medlemmets ret at møde på generalforsamlingen, dog er det tilladt gennem en fuldmagt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget, der foruden sin egen stemme kun kan afgive stemme for et medlem ifølge fuldmagt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Danske Råstoffer