Arrangement

Danske Råstoffers Temadag 2024

Hermed inviteres til foreningens årlige Temadag, hvor man kan få ny viden og netværke og dyrke socialt samvær med kollegaer i branchen. Endnu engang har vi fået sammensat et interessant program til jer med en række spændende indlæg.

Temadagen holdes torsdag den 18. januar 2024, med efterfølgende middag og overnatning på: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Der vil blive serveret morgenmad fra kl. 09.00, i lokalet udenfor konferencesalen.

Efter temadagen vil der være mulighed for at tjekke ind på hotellet og gøre klar til middagen. Vi mødes i baren kl. 18.00, og kl. 18.30 serveres en tre-retters menu.

Den 19. januar vil der blive serveret morgenmad på hotellet. Alle skal være tjekket ud af deres værelse senest kl. 10.00.

Tilmelding: skal ske hurtigst muligt og senest fredag den 12. januar 2023

Framelding: til arrangementet eller dele heraf kan ske uden beregning indtil 48 timer før mødestart. Ved senere afbud opkræves det fulde beløb.

Foreningen dækker ikke individuelt forbrug i minibar.

Betaling for arrangementet opkræves efterfølgende.

Program

  • 09.00 Morgenmad

   Serveres i lokalet udenfor konferencesalen

  • 10.00 Velkomst

   Bjarne Overgaard, formand i Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker

  • 10.10 DI/DI Byggeri’s indspil til en National Råstofstrategi

   Anders Stouge, Direktør for DI Byggeri / Vicedirektør i DI

  • 10.50 Aktuelle emner fra regionerne

   Bente Villumsen, enhedsleder, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

  • 11.30 Aktuelle emner om råstofindvinding på havet

   Bettine Aundrup, kontorchef, Miljøstyrelsen

  • 12.05 Gennemførte pilotprojekter som baggrund for udvikling af branche EPD’er for Danske Råstoffers produkter

   WSP Danmark A/S

  • 12.45 Frokost

  • 13.45 Dansk Betons arbejde og erfaringer med udvikling af EPD-værktøjer til betonbranchen

   Niron Nirmalananthan, Bæredygtighedskoordinator, Spæncom A/S

  • 14.30 Fremtidens maskiner og generatoranlæg – El, Brint eller?

   JMM Group A/S

  • 15.15 Kaffe og kage

  • 15.45 Nyt fra Teknisk udvalg

   Lars Møller Nielsen, Teknisk Chef, NCC Industry A/S, Råstoffer

  • 16.30 Afslutning

   Bjarne Overgaard, formand Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker