Online kursus

Alt du skal vide om byggeriets overenskomster

På dette online kursusforløb giver vi dig et grundigt indblik i Byggeriets overenskomster og andre relevante personalejuridiske forhold. Vi dykker ned i regler for timelønnede og ansættelser på funktionærlignende vilkår. Du får et overblik over forpligtelser og rettigheder, og hvilke muligheder og begrænsninger der er.

Det er helt essentielt for en virksomhed at have styr på personalejuraen og de gældende regler i overenskomsterne. Men hvordan navigerer man i de mange forskellige titler og forhold – og hvordan sørger man for at overholde regler og sikre, at man ikke begår små fodfejl, der kan ende med at koste virksomheden dyrt?

Forløbets opbygning

Du bliver først og fremmest undervist i de fem mest retningsgivende overenskomster på byggeriets område og andre personalejuridiske love. Vi dykker ned i regler for timelønnede og funktionærlignende vilkår, og hvilke ansættelsesretslige og sociale lovgivninger der er på området. Vi lærer dig hvilke rettigheder og pligter man har i forhold til de ansatte, og hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Kursusforløbet består af tre moduler, og du vil under de tre moduler få indblik i blandt andet:

 • Arbejdsmarkedets opbygning
 • Arbejdsmarkedets regulering
 • Ledelsesretten
 • Medarbejdernes repræsentanter
 • Ansættelse af medarbejdere
 • Ophør af ansættelsen, herunder advarsler, opsigelse og bortvisning
 • Løn
 • Kollektive lønforhandlinger
 • Særlig opsparing/søgnehelligdag- og feriefridagskonto
 • Pension
 • Sygdom
 • Barns syg og – hospitalsindlæggelse
 • Barsel og adoption
 • Ferie og feriefridage
 • Regler om arbejdstid i loven og i overenskomsterne
 • Hviletid, fridøgn og pauser
 • 48 timers-reglen
 • Normal arbejdstid
 • Varierende ugentlig arbejdstid
 • Weekendarbejde
 • Deltid
 • Overarbejde
 • Forskudt arbejdstid
 • Skiftehold

Forventninger til dig som kursusdeltager

Du kan muligvis før hvert modul modtage materiale, som det forventes, at du forbereder. Det kan være en case, en quiz eller andet. Det forventes desuden, at du under undervisningen har tændt dit webcamera og deltager aktivt.

Målgruppe

Kurset er for arbejdsledere, produktionschefer, HR-medarbejdere, bogholdere og andre administrative medarbejdere, der varetager virksomhedens daglige administrative arbejde og har behov for viden om byggeriets overenskomster.

Det lærer du

Efter kurset kan du matche en tillidsrepræsentants kendskab til overenskomsterne. Du kan vejlede virksomheden om forhold for timelønnede og ansatte på funktionærlignende vilkår. Efter kurset kan du også navigere uden om de typiske fodfejl og spare virksomheden for unødige omkostninger.

Online undervisning

Dette online-forløb foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du får tilsendt via en outlook-indkaldelse. Du skal sikre, at du har en stabil internetforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du må bedes tilslutte dit webkamera. Sørg for, at du kan logge på Microsoft Teams inden modulet starter.