Arrangement

Bliv skarp på jura, når du arbejder for forbrugere

Der er en række forhold, du bør kende til, hvis dine kunder er forbrugere. Du bør for eksempel kende AB-Forbruger og vide, hvad der gælder, hvis du ikke aftaler AB-Forbruger.

Indhold

AB-Forbruger er et af de aftalesæt, der kan aftales mellem dig og din forbrugerkunde. På dette kursus får du svar på spørgsmål, der ofte giver anledning til tvivl og tvister.

Du får indblik i de grundlæggende principper, der knytter sig til aftaleindgåelsen med og uden
AB-Forbruger. Vi gennemgår retsstillingen ved fejl i tilbud, ansvar og forældelse.

Vi gennemgår bygherrens (forbrugerkunden) og entreprenørens forsikringspligt iht. AB-Forbruger, og hvem der bærer risikoen for skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB-Forbrugers bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Du får:

  • Indgåelse af aftaler
  • AB-Forbruger, hvornår finder den anvendelse?
  • Hvad skal man være opmærksom på, når man giver tilbud til en forbrugerkunde?
  • Hvad skal man være opmærksom på, hvis der sker ændringer i projektet efterfølgende?
  • Og hvornår kan man kræve betaling for arbejdet?

Målgruppe:

  • Alle der arbejder for forbrugerkunder