Arrangement

Kort om AB 18

AB-vilkårene bliver anvendt i stor udstrækning, når der indgås aftaler om bygge- og anlægs-opgaver. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvad aftalerne indeholder af vilkår.

Indhold:

Kurset er for dig, der allerede kender AB 92, og gerne vil have et kort og overskueligt indblik i de vilkår, der gælder efter AB 18. Du kommer til at høre om AB 18’s struktur, de vigtigste ændringer i forhold til AB 92 og de nye tiltag i AB 18.

Du får:

  • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold, så du bedre kan navigere i vilkårene, når du skal lave aftaler
  • En øget bevidsthed om, hvilke rettigheder og forpligtelser bygherren og entreprenøren har over for hinanden
  • En gennemgang af de væsentligste ændringer i AB 18, herunder om kravene til projekt-gennemgang, opdatering af tidsplaner og proces omkring ændringsarbejder
  • Et indblik i de nye regler om konflikttrappen, som skal hjælpe dig med nemmere og hurtigere at få løst de tvister, der evt. måtte opstå

Målgruppe:

  • Alle som arbejder med bygge og anlægsopgaver. Der kræves lettere kendskab til AB 92
Monica Kure Sørensen

Monica Kure Sørensen

Kursussekretær