Kursus

Kort om AB 18

AB-vilkårene bliver anvendt i stor udstrækning, når der indgås aftaler om bygge- og anlægs-opgaver. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvad aftalerne indeholder af vilkår.

Indhold:

Kurset er for dig, der gerne vil have et kort og overskueligt indblik i de vilkår, der gælder efter AB 18. Du kommer til at høre om AB 18’s struktur, de vigtigste ændringer i forhold til AB 92 og de nye tiltag i AB 18.

Du får:

 • Et overblik over AB 18’s struktur og indhold, så du bedre kan navigere i vilkårene, når
  du skal lave aftaler
 • En øget bevidsthed om, hvilke rettigheder og forpligtelser bygherren og entreprenøren
  har over for hinanden
 • En gennemgang af de væsentligste områder i AB 18, herunder om kravene til projekt-gennemgang, opdatering af tidsplaner og proces omkring ændringsarbejder
 • Et indblik i reglerne om konflikttrappen, som skal hjælpe dig med nemmere og hurtigere
  at få løst de tvister, der evt. måtte opstå

Målgruppe:

 • Alle som arbejder med bygge og anlægsopgaver