Kursus

DI Byggeris Projektlederuddannelse

DI Byggeris Projektlederuddannelse er et af vores flagskibe, udviklet i samarbejde med bestyrelserne fra bl.a. Træsektionen, og målrettet projekt- bygge- og entrepriseledere med nogle års erfaring.

Du kan høre mere om DI Byggeris Projektlederuddannelse, og hvad I som virksomhed kan få ud af uddannelsen i denne video.

Uddannelsen er som du kender den fra før fusionen med DI, så vi sikrer, at du får samme indhold, sprog og referencer som dine kollegaer og i samarbejdet med andre. Det sikrer, at I har fælles udgangspunkt, uanset om du er totalentreprenør eller med på en fagentreprise, og letter samarbejdet og styrker effektiviteten.

Uddannelsen strækker sig over et halvt år, så du får erfaring med dine nye projektlederkompetencer undervejs. Forløbet sikrer et sammenhængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder gennem uddannelsen med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats.

Undervejs er der indlæg fra gæstetalere, som er spidskompetencer på f.eks. styringsredskaber, ledelse og mediation som led i voldgiftnævnets praksis.

Indhold

På uddannelsen kommer du til at arbejde med dig selv som leder. Ud fra en dybdegående personprofil kobler du de konkrete projektledelseskompetencer med dig selv som person og åbner op for udvikling af dine beslutningsprocesser og handlemuligheder.

Du møder branchens bedste og mest erfarne underviserhold, der udelukkende arbejder med udvikling inden for byggeriet, og som er eksperter i undervisning af byggeriets dygtige praktikere. Vores gennemgående uddannelsesleder sikrer, at sammenhængen og integrationen mellem de enkelte dele af uddannelsen hele tiden er optimal.

Følgende emner gennemgåes på uddannelsen:

 • Projektledelse i byggeriet
 • Projektlederens mål og virkemidler
 • Projektorganisering og tilrettelæggelse
 • Projektplanlægning og -styring
 • Ledelse af gennemføring
 • Projektlederen som person
 • Ledelse med gennemslagskraft
 • Ledelse af samspillet
 • Ledelse af samarbejdet
 • Konflikthåndtering
 • Projektlederen i ilden
 • Opsamling og sammenhæng
 • Afslutning, mål og opgaver

Undervisningsform

Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på at skabe et maksimalt udbytte for projektledere med en travl hverdag. Derfor strækker uddannelsen sig over i alt 10 dages koncentreret læring fordelt på fem to-dages moduler med overnatning, hvor der er aftenarbejde og plads til at lære de andre deltagere godt at kende. Vi arbejder ud fra en struktureret udviklingsproces, hvor vi opbygger kompetencerne trin for trin med fokus på at overføre ny viden og læring til dagligdagens arbejde ved hjælp af bl.a. vejledninger og guider samt afprøvning på eget projekt.

Undervisningsformen er koncentreret, inspirerende og udfordrende med konkrete oplæg i nærværende dialog. Uddannelsens emner og indhold er baseret på vores dybe indsigt i branchens udfordringer og Best Practice, nyeste anerkendte forskning, f.eks. inden for Lean Construction, samt naturligvis de nye teknologier som VDC/BIM. Hertil kommer en række unikke projektledelseskoncepter, der er baseret på vores tætte samarbejde med byggeriets udførende.

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Eksamen

Som afslutning på uddannelsen afholdes mundtlig eksamen, hvor din plan for fremtidig projektledelse bringes i spil. Som forberedelse indgår en række opgaver, der ligger fordelt hen over hele uddannelsesforløbet, og som kan tilgås med stor fleksibilitet.

Forventet udbytte

Med projektlederuddannelsen får du:

 • En sammenhængende projektlederuddannelse udelukkende for branchens erfarne projektledere
 • En videreudvikling og professionalisering af din eksisterende projektledelses¬praksis
 • Unikke projektledelseskoncepter, der imødekommer entrepriseudførelsen under meget dynamiske vilkår
 • Et udviklingsforløb, der er tilrettelagt med fokus på at skabe stort udbytte for deltager og virksomhed
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine ledelsesbeslutninger på og arbejde videre med egen udvikling

Målgruppe

Projektledere fra branchens udførende entreprenører med minimum to til tre års erfaring som ansvarlig leder for gennemførsel af fag-, hoved- eller totalentrepriser, som ønsker at udvikle deres projektledelse.

Mulighed for netværk

Efter endt uddannelse tilbydes du medlemskab i Netværk for Projektledere i Byggeriet, hvor du kan holde din faglighed og dit netværk ved lige. Netværket er en blanding af faglig opdatering, byggepladsbesøg og netværk om konkrete emner, som aftales med deltagerne.

Uddannelsen er støttet af flere af sektionerne i DI Byggeri – kontakt din sektion for at høre nærmere.

Anne Kristine Busch

Anne Kristine Busch

Chefkonsulent

Bettina Ougaard

Bettina Ougaard

Kursuskoordinator, Support Rådgivning