Kursus

DI Byggeris Uddannelse for nye byggeledere

Efter mange forespørgsler kan vi nu igen tilbyde 4x2 dages uddannelse, som giver et rigtig godt afsæt for en karriere som byggeleder.

Uddannelsen giver den nødvendige viden om ansættelsesforhold og styringsredskaber, og er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for i de første år som leder af entrepriser og små og store projekter.

Vi har genoplivet uddannelsen på opfordring fra medlemmer, som ønsker den til nye byggeledere, fordi den gør de første år som byggeleder til en bedre oplevelse for både medarbejderen og virksomheden. Uddannelsen styrker byggelederens kompetencer i grundlæggende discipliner som kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring samt overenskomst og prislister. Vi vil dertil holde dig opdateret med de løbende overenskomstforhandlinger.

En uddannelse skræddersyet af byggeledere og deres virksomheder til dig, som er ny byggeleder

Uddannelsen er med til at give dig større frihed, fordi den lærer dig at skyde genvej til løsninger i det daglige, og fordi du på uddannelsen får et netværk af andre nye byggeledere.

Indhold
I løbet af uddannelsen kommer du bl.a. til at lære om:

 1. Motivation, kommunikation, forhandlingsteknik og ledelse
 2. De vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt
 3. Prissætningsværktøjer og forhandling af akkorder
 4. Opstart og tilrettelæggelse af planlægning af en entreprise
 5. Metodevalg
 6. Projektgennemgang og kvalitetssikring
 7. Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet
 8. Tids- og ressourceplanlægning
 9. Byggemødets formelle regler
 10. Sagsøkonomi, risiko og efterkalkulation

Forventet udbytte

Uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse for lederens funktion, roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere. Derudover får du indsigt i vigtigheden af at kunne planlægge og prioritere dit arbejde og skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Undervisningsform

Undervisningsformen veksler mellem regelgennemgang og gruppeopgaver samt oplæg, drøftelser, gruppearbejder med plenumfremlæggelser og rollespil. På planlægnings- og styringsmodulerne gennemgår vi metoder og værktøjer i relation til en gennemgående case. Uddannelsen varetages af en gennemgående underviser med relevante gæsteundervisere.

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af fire moduler og en eksamen:

Modul 1: Personligt lederskab

 • Grundlæggende udgangspunkt for ledelse
 • Motivation
 • Kommunikation
 • Forhandlingsteknik
 • Samarbejdsformer

Modul 2: Arbejdsret og overenskomst

 • Overenskomst
 • Prisliste
 • Arbejdsmarkedsforhold

Modul 3: Planlægning og styring af entrepriserne

 • Opstart af sag
 • Planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdspartnere
 • Arbejdsmiljøplanlægning

Modul 4: Planlægning og styring af entrepriserne

 • Kvalitetsplanlægning
 • Tidsplanlægning
 • Risikovurdering
 • Sagsøkonomistyring
 • Byggemødet

Det forventes, at du overnatter på kursusstedet, da der er kursusaktiviteter om aftenen.

Eksamen

Som afslutning på uddannelsen afholdes mundtlig eksamen, hvor din plan for fremtidig byggeledelse bringes i spil. Som forberedelse indgår en række opgaver, der ligger fordelt hen over hele uddannelsesforløbet, og som kan tilgås med stor fleksibilitet.

Målgruppe

Nye byggeledere

Anne Kristine Busch

Anne Kristine Busch

Chefkonsulent

Tina Maegaard Jørgensen

Tina Maegaard Jørgensen

Kursuskoordinator, DI Byggeri