Kursus

Geoteknik på byggepladsen

Geoteknik på byggepladsen øger forudsigeligheden i dit bygge-/anlægsprojekt og giver grundlag for at træffe de mest CO2 besparende beslutninger.

Forebyg spild af tid og materiale i dit projekt og se, hvilke materialer du evt. kan genanvende

Arbejder du med jord- og grundvandsforhold, er det godt at kende til faresignaler og faldgruber, når du skal planlægge dit projekt. Et kursus i geoteknik kan både spare dig for uforudsete udgifter og afbrydelser i din tidsplan og samtidigt gøre dit projekt mere bæredygtigt – dels ved at udføre de nødvendige undersøgelser så der anvendes mindst muligt beton og stål til fundering, dels ved at forstå hvilke materialer der kan genanvendes og hvilke der ikke kan.

Indhold

Geoteknik har altid været en helt grundlæggende forudsætning for at forstå, hvad det enkelte bygge-/anlægsprojekt kræver – og hvad man kan ’nøjes’ med uden at gå på kompromis med kvaliteten. Med BR krav fra 2023 om LCA bliver denne faglige disciplin et konkurrenceparameter, som bidrager til den bæredygtige byggeplads både ud fra en CO2 betragtning og fra et arbejdsmiljø-/sikkerhedsparameter.

Vi kommer bl.a. omkring følgende emner:

  • Danske jordarter, herunder jordartsbedømmelser og klassifikation
  • Optimal udførelse af forundersøgelser
  • Geoteknisk kontrol og den geotekniske rapport
  • Funderingsmetoder og funderingsuheld
  • Regler for funderingsarbejder
  • Byggegruber og grundvandssænkning
  • Interimsforanstaltninger

Forventet udbytte

I løbet at kursets to dage får du større indsigt i de praktiske spørgsmål om komplicerede geotekniske forhold, og du får en bedre forståelse for geotekniske kontroller og funderingsmetoder. Du bliver bedre i stand til at opdage potentielle risici, som kan være af stor betydning for kvalitet, bæredygtighed og pris i dine projekter.

Gennem en varieret undervisning, hvor teori blandes med en række eksempler, får du et godt indblik i, hvilke faresignaler ved jord og grundvand man skal være opmærksom på, når man bygger i og på jorden.

Undervisningsform

Vi inddrager dine egne eksempler fra byggepladsen, der tages op og diskuteres. Det er vigtigt for os, at du er med til at præge kurset, så kurset bliver ”dit” kursus. Gennem eksemplerne gør vi jord- og grundvandsforhold og de tilhørende faldgruber konkrete, så du, næste gang du står på en byggeplads, dels har lettere ved at opdage faresignalerne og derved spare dit byggeri for unødige udgifter, dels har mulighed for at anvende de optimale løsninger.

Kurset er med middag og overnatning på kursusstedet.

Målgruppe

Kurset er for projekt-, produktions- og entrepriseledere samt arbejdsledere, der beskæftiger sig med geotekniske discipliner på byggepladserne.