Kursus

Produktions- og entreprisestyring

Grundlaget for at tjene penge på sin entreprise ligger i god forberedelse, planlægning og styring. Kom på plads på en struktureret måde, når du har vundet en opgave, og inden du opstarter projektet.

NB! Produktions- og entreprisestyring er udgået. Kurset bliver erstattet af et andet kursus i efteråret.

Indhold

Dette kursus gennemgår erfaringsbaserede metoder og værktøjer til planlægning og styring af udførelsesprojekter fra opstart til juridisk aflevering og nedlukning.

Vi sætter bl.a. fokus på emnerne:

 • Entrepriseoverdragelse og planlægning af planlægningen
 • Metodevalg
 • Valg af samarbejdspartnere, entreprise- og leveranceaftaler
 • Arbejdsmiljø-, tids- og kvalitetsplanlægning
 • Leveranceplanlægning og logistik
 • Trimmet byggeproces; ressourceudjævning og rytme i byggeproces
 • Risikostyring
 • Opfølgning, mangelhåndtering og økonomistyring
 • Evaluering af entrepriser og opsamling af ERFA-tal

Kurset er med overnatning og fuld forplejning, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning om aftenen.

Forventet udbytte

På kurset lærer du at anvende erfaringsbaserede metoder og værktøjer til planlægning, opfølgning og rapportering, og du får større indsigt i værdien af værktøjernes brug i planlægningsfasen. Dermed bliver du bedre til at planlægge og styre dine entrepriser, og du sikrer dig en succesfuld gennemførelse.

Undervisningsform

Underviseren gennemgår arbejdsmetoder og planlægningsværktøjer, som du og de andre deltagere efterfølgende afprøver på et gennemgående udførelsesprojekt. Vi arbejder frem til byggepladsopstart og planlægger byggeprocessen frem til afleveringen og projektevalueringen. Undervisningsmateriale og udførelsesprojekt deles digitalt, og du bedes medbringe bærbar pc eller tablet.

Mulighed for tilskud

Der er flere af DI Byggeris medlemsforeninger, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Tag kontakt til din medlemsforening for at høre mere om, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud der gives.

Jeg har fået inspiration til, hvordan jeg kan gribe tingene an på en anderledes måde, og jeg har lært at bruge nogle nye systemer. Underviseren var dygtig. Han har mange års erfaring fra branchen, og man mærker tydeligt, at han ved, hvad han taler om, og at det ikke bare er ren teori. Allan Rudolf Pedersen, byggeleder i Skou Gruppen

Faglig ansvarlig

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 3034 5945
 • Direkte: +45 3377 3593
 • E-mail: ash@di.dk