Netværk

Netværk for tekniske installationer

DI Byggeris netværk for tekniske installationer behandler aktuelle emner relateret til tekniske installationer i byggeriet.

DI Byggeris netværk for tekniske installationer er et netværk bestående af primært fabrikanter og distributører i byggeriet. I netværket behandles en række emner relateret til tekniske installationer som f.eks. bygningsreglementets bestemmelser om indeklima. Dagsordenen består typisk to dele, herunder et fagteknisk emne og et forretningsrelateret emne, hvor man kan blive inspireret af nye løsninger og aktuelle emner.

Netværket mødes cirka fire gange årligt, med mulighed afholdelse af ekstra møder, hvis der er behov for det. Som medlem af netværket får du lejlighed til at drøfte fagtekniske emner og møde repræsentanter fra virksomheder på tværs af branchen samt mulighed for at udbygge dit netværk.

Hvis netværket for tekniske installationer kunne have interesse for dig og din virksomhed, eller du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Emil Engel Magnussen.