Arrangement

Rørtekniksektionens årsdag 2022

Generalforsamling og årsmøder i Rørtekniksektionen og dens kontrolordninger.

Der afholdes generalforsamling i Rørtekniksektionen og årsmøder i NO DIG-gruppen, TV-inspektionsgruppen, Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK), Kontrolordning for ledningsrenovering og Kontrolordning for styret boring og gennempresning den 17.-18. marts 2022.

I forlængelse heraf har vi inviteret advokat Simon Heising, Nexus Advokater til at give et oplæg om samspillet mellem udbud, entreprise og forsikring, og der vil endvidere være ølsmagning ved Bryggeriet Refsvindinge. Dagen rundes af med en festlig middag.

Tilmelding til dagens arrangementer skal ske senest den 3. marts 2022.

Priser
Deltagelse i dagsprogram (generalforsamling, årsmøder, foredrag ved Simon Heising og ølsmagning): gratis.
Deltagelse i festmiddag og overnatning: 500 kr. ekskl. moms/person

Fuldmagter
Hvis du er forhindret i at deltage, er det muligt at afgive en fuldmagt til samtlige møder med undtagelse af årsmødet i DTVK.

 

Program

Kl. 9.00-9.45

Årsmøde: NO DIG-gruppen

Årsmøde: TV-inspektionsgruppen

Kl. 9.45-10.15

Årsmøde: Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Årsmøde: Kontrolordning for ledningsrenovering

Kl. 10.15-10.45

Pause 

Kl. 10.45-11.30

Årsmøde: DTVK

Oplæg: Pas på gasledningerne og dine medarbejdere/kollegaer

Ved Per Persson, Evida

Kl. 11.30-12.15

Generalforsamling i Rørtekniksektionen

Kl. 12.15-13.15

Frokost

Kl. 13.15-15.15

Samspillet mellem udbud, entreprise og forsikring

Ved advokat Simon Heising, Nexus Advokater

Kl. 15.45-16.15

Pause 

Kl. 16.15-17.30

Ølsmagning fra Bryggeriet Refsvindinge 

Kl. 18.30 -

Festmiddag 

Fredag den 18. marts 2022

 

Morgenmad og afrejse