Arrangement

Rørtekniksektionens Årsdag 2023

Generalforsamling og årsmøder i Rørtekniksektionen og dens kontrolordninger.

Der afholdes generalforsamling i Rørtekniksektionen og årsmøder i NO DIG-gruppen, TV-inspektionsgruppen, Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK), Kontrolordning for ledningsrenovering, Kontrolordning for styret boring og gennempresning og Kontrolordning for faldstammerenovering den 23. marts 2023.

I forlængelse af årsmøderne og generalforsamlingen kommer der tre oplægsholdere. Niels Nepper-Christensen fra  Styrelsen for Dataforsyning og infrastruktur kommer og fortæller om LER 2,0. Flemming Springborg fra Teknologisk Institut kommer og fortæller om kontrolordningen versus certificeringsordningen og Malene Dall Sørensen fra DI kommer og fortæller om Bæredygtighedsrapportering.

De faglige oplæg afsluttes med en smagsoplevelse.

Dagen rundes af med en festlig middag og mulighed for overnatning.

Det er gratis at deltage i dagsarrangementet.

Torsdag den 23. marts 2023

 

Kl. 9.00-9.25

Årsmøde: DTVK

 

Årsmøde: NO DIG-gruppen

Kl. 9.30-10.00

Årsmøde: Kontrolordning for ledningsrenovering

Kl. 10.00-10.15

Pause

Kl. 10.15-10.45

Årsmøde: TV-inspektionsgruppen

 

Årsmøde: Kontrolordning for styret boring og gennempresning

10.50-11.25

Årsmøde: Kontrolordning for faldstammerenovering

Kl. 11.30-12.15

Generalforsamling i Rørtekniksektionen

Kl. 12.15-12.30

Administration af kontrolordningerne v/Torben Liborius

Kl. 12.30-13.15

Frokost

Kl. 13.15-14.00

LER 2.0 ved Niels Nepper-Christensen, Funktionsleder, Ledningsejerregistret, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Kl. 14.00-14.40

Kontrolordning versus Certificeringsordning ved Flemming Springborg, Forretningsleder, Civilingeniør, Teknologisk Institut.

Kl. 14.40-15.00

Pause

Kl. 15.00-16-00

Klæd din virksomhed på til bæredygtighedsrapportering ved Frederik Krogsøe, DI Byggeri

Kl. 16.00-16.15

Pause

Kl. 16.15-17.30

Smagsoplevelse

Kl. 18.30 -

Festmiddag

Fredag den 24. marts 2023 

 

Morgenmad og afrejse

Tilmelding/afmelding til dagens arrangementer skal ske  senest den 13. marts 2023.

Priser
Deltagelse i dagsprogram (generalforsamling, årsmøder, foredrag og smagsoplevelse): gratis.
Deltagelse i festmiddag og overnatning: 500 kr. ekskl. moms/person.

Særligt for medlemmer af TV-inspektionsgruppen og DTVK

Medlemmer af DTVK og TV-inspektionsgruppen kan deltage gratis med to kollegaer på årsmødet. (Rabatten burde fratrækkes automatisk ved tilmelding. Hvis ikke, så bliver den rettet manuelt i DI).

Ønsker medlemmet, at flere kollegaer deltager i årsmødet, kan medlemmet tage op til 2 yderligere kollegaer med mod betaling af et af TV-inspektionsgruppen fastsat beløb (se pris i udsendte skema).
Alle deltagere skal tilmeldes online. Herefter justeres prisen på deltagelse ved mere end 2 deltagere.
Virksomheden skal udfylde det tilsendte tilmeldingsskema ved siden af den online tilmelding, hvis der deltager mere end to kolleger.
Æresmedlemmer skal også benytte tilmeldingsskemaet. Det udfyldte skema skal sendes til roerteknik@di.dk senest 20/2.

Fuldmagter
Hvis du er forhindret i at deltage, er det muligt at afgive en fuldmagt til samtlige møder med undtagelse af årsmødet i DTVK.

Vi glæder os til at se jer. Når vi kommer tætter på dagen lægges årsrapporterne, opdateret program m.m. til denne tilmeldingsside.

Materialet vil ikke ligge som udprint på årsdagen, da vi har erfaring for, at vi smider meget af materialet ud. Dagsordner vil hænge på væggen ind til lokalerne hvor møderne afholdes og de vil fremgå af PowerPoint præsentationerne på møderne. Årsrapporterne m.m. er der nogle eksemplarer af, som man kan låne ved henvendelse til DI medarbejder på mødet. Materialet vil også ligge elektronisk på tilmeldingssiden under hele forløbet.

Materiale vedr. TV-inspektionsgruppen og DTVK lægges også på deres hjemmeside: DTVK – Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning.