Arrangement

Sådan skabes de bedste rammer for det gode samarbejde i byggeriet

Godt samarbejde er essentielt for et godt resultat. Derfor sætter vi på dette seminar fokus på, hvordan aktører i bygge- og anlægsbranchen kan øge ægte samarbejde. På seminaret løfter vi også sløret for resultaterne af DI Byggeris undersøgelse om sociale misforståelser – ligesom vi præsenterer eksempler på vejen frem.

Hvilken betydning har det, hvordan vi opfatter hinanden i de respektive roller, vi har i bygge- og anlægsbranchen? Kan misforståelser om adfærd have betydning for, hvordan vi indgår aftaler, og hvordan vi samarbejder?

Disse spørgsmål vil være i fokus den 13. marts 2024 kl. 13.00-17.00.

På seminaret bliver vi klogere på, hvordan bygge- og anlægsbranchens aktører opfatter hinanden, idet vi præsenterer resultaterne af vores undersøgelse om sociale misforståelser i byggeriet, som over 700 personer har besvaret. Formålet med undersøgelsen var at blive klogere på, hvordan personer, som er aktive i branchen, oplever samarbejdskulturen. Det er altså praktikeres oplevelser af samarbejdskulturen i branchen, vi præsenterer.

Derudover vil vi på seminaret præsentere eksempler på løsninger, hvor øget fokus på samarbejde har skabt succesfulde projekter.

Programmet veksler mellem oplæg fra universitetsverdenen, forskellige fag og den praktiske virkelighed. Der vil være plads til drøftelser ved bordene, afstemninger og selvfølgelig mulighed for dialog med oplægsholderne.

Du kan deltage fysisk i Industriens Hus, hvor vi håber at se så mange som muligt til dialog og netværk. Det er også muligt at se med online via streaming, men vær’ opmærksom på, at du ved online deltagelse ikke har mulighed for at deltage i gruppedrøftelser.

Når du deltager fysisk er der mulighed for at deltage i den afsluttende networking med forfriskninger fra 17.00 til 17.30.

Seminaret er et opfølgningsseminar på DI Byggeris seminar den 18. september 2023 ”Hvordan skabes de bedste kontraktuelle rammer for det gode samarbejde?”. Deltagelse på seminaret her forudsætter ikke deltagelse på det første seminar, men hvis du alligevel ønsker at (gen)se det første seminar, kan det tilgås her: Kontraktuelle rammer for samarbejde - Industriens Hus

Vær opmærksom på, at hvis man efter tilmelding ikke dukker op, vil der blive opkrævet et no-show fee på 500 kr. 

 

Program

Velkomst

Bygge- og anlægsbranchens betydning i det danske samfund

DI's administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen rammesætter arrangementet. Bygge- og anlægsbranchens har en helt central betydning i det danske samfund – særligt i forbindelse med den grønne omstilling.

Præsentation af resultater af undersøgelse af sociale misforståelser i bygge- og anlægsbranchen

Lektor ved Københavns Universitet, Lars Holmberg vil gennemgå resultaterne AFFORD og DI Byggeris undersøgelse af sociale misforståelser i bygge- og anlægsbranchen. Rapporten skal bidrage til at kvalificere parternes opfattelser af hinanden.

Panelsamtale om resultaterne af undersøgelsen

  • Byggechef hos Byggeri København, Mette Kilde Corfitzen
  • Salgs- og markedschef hos Elindco, Anni Schmidt Nielsen
  • Bæredygtighedsdirektør hos COWI, Randi M. Christensen
  • Stiftende partner og CCO hos AART Architects, Anders Strange

Diagnosticering af kerneudfordringer i bygge- og anlægsbranchen

Fagleder for udbudsret, Byggeri i DI Byggeri Torkil Schrøder-Hansen vil på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen gennemgå resultaterne af en række kerneudfordringer i bygge- og anlægsbranchen.

Panelsamtale om toplederes anbefalinger til branchen

  • Administrerende direktør hos Per Aarsleff, Jesper Kristian Jacobsen
  • Administrerende direktør hos Rambøll Danmark, Ib Enevoldsen
  • Branchedirektør i DI Byggeri, Anders Stouge
  • Administrerende direktør hos Banedanmark, Hakon Iversen
  • Administrerende direktør hos CG Jensen, Michael S. Larsen
  • CEO og partner hos CF Møller Architects, Lone Bendorff

Collaborative construction contracts – erfaringer fra 25 år med samarbejdende kontrakter fra UK

Professor David Mosey MBE fra King’s College London, Centre of Construction Law and Dispute Resolution vil dele erfaringerne fra over 25 år med PPC2000, Framework Alliance Contracts (FAC-1) samt international erfaringer med strategiske partnerskaber. Professor David Moseys har ved flere lejligheder været udpeget af skiftende engelske regeringer til at komme med anbefalinger til øget samarbejde og produktivitet i bygge- og anlægsbranchen. Senest har den engelske regering i 2022 taget hans anbefalinger “Constructing the Gold Standard” til sig. Rapporten kan findes her 

Eksempler på løsninger af samarbejde

Ændret kommunikationsmodel sikrer rettidige beslutninger, Lead of Planning and Execution Lasse Krebs Manniche, Region Hovedstaden

High Performance Teams på et megaprojekt, Administrerende direktør hos Femern A/S, Henrik Vincentsen

Åbne bøger, new partnering, strategiske partnerskaber - varianser over det gode samarbejde, Teamleder og projektchef Lisa Sørensen, Bygningsstyrelsen

Afrundingssamtale om arrangementets hovedpointer

I en afrundingssamtale interviewer Louise Dahl Krath Jensen DI Byggeris formand Henrik Mielke om hovedpointerne ved arrangementet.