Arrangement

Generalforsamling i Bygningsentreprenørsektionen 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Bygningsentreprenørsektionen

Indkaldelse til generalforsamling i Bygningsentreprenørsektionen
Generalforsamlingen holdes den 4. maj 2022 kl. 16.00 på Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K.

Dagsorden
Til download.

Forslag til dagsorden
Forslag der ønskes behandlet skal fremsættes skriftligt og være sekretariatet i hænde senest den 20. april 2022 og sendes til akbu@di.dk

Forslag til vedtægtsændringer
Til download.

Dagsprogram
Til download.

Tilmelding
Af hensyn til værelser skal tilmelding ske senest den 13. april 2022
Fuldmagt

Hvis man er forhindret i at deltage, kan fuldmagt udfyldes her på siden.

Pris
Det er gratis at deltage i hele arrangementet for sektionens personmedlemmer.