Arrangement

Diamantentreprenørsektionens ekstraordinære generalforsamling 2024

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling fredag den 6. september 2024, kl. 10.00-11.00.

Medlemmerne af Diamantentreprenørfsektionen indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen fremlægger forslag til ændringer af vedtægterne, som nævnt på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2024. Forslaget til ændring i vedtægterne er et led i tilpasningen til DI’s vedtægter.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes hos:
Odense Diamantskæring A/S, Nordbirkvej 1, Seden, 5240 Odense NØ i spiseteltet.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme adresse som Demodag for Diamantentreprenører, så I har mulighed for at deltage i generalforsamlingen først og derefter udforske demodagen.

Fuldmagt
Da et af punkterne vedrører vedtægtsændringer, som kræver vedtagelse med 2/3 flertal af de stemmeberettigede, er det derfor vigtigt, at så mange som muligt deltager.
Hvis du er forhindret i at deltage, er det muligt at give fuldmagt til en anden ansat i virksomheden.

Der er mulighed for fysisk deltagelse samt at deltage og afgive sin stemme virtuelt
Hvis du ønsker at deltage virtuelt, vil du kort før generalforsamlingen modtage teamslink.

Dagsorden
1.  Valg af dirigent
2.  Forslag til vedtægtsændringer
3.  Forslag til kontingent for 2025
4.  Evt.

Demodag for Diamantentreprenører den 6. september 2024, kl. 09-00-14.00
Igen i år inviterer en række leverandører i Diamantentreprenørsektionen til demodag.
Pladsen ved Odense Diamantskæring vil være fyldt med værktøj, udstyr, arbejdstøj m.m., og der vil være rig lejlighed til at snakke og sparke dæk med andre fra branchen. Der er desuden et stort spisetelt med lidt godt fra grillen.