Arrangement

Medlemsmøde i Fabriksbetonforeningen 2022

Kom og bliv opdateret med den seneste viden inden for fabriksbetonområdet.

Karen Blixens Plads

Du vil få viden om nye tiltag inden for standardisering, bæredygtighed og aktuelle projekter, og så har vi inviteret aktører fra rådgiver- og entreprenørbranchen, der vil fortælle om, hvordan de bruger fabriksbeton.

9.00

Morgenmad og registrering

 

9.30

Velkomst og introduktion til dagen

v./ Ib Bælum Jensen, Unicon A/S og Jesper Ketelsen, Dansk Beton

9.35

Nyt om standardisering og fra S-328

v./ Ib Bælum Jensen, Unicon A/S

10.00

Erfaringer med 56-døgns styrken

Hvad skal producenten gøre for at deklarere 56 døgns styrke og hvor meget kan der vindes? 

v./ Lasse Frølich, Aalborg Portland

10.30

Pause

 

11.00

Status på CALLISTE-projektet

Ambitionen i CALLISTE-projektet er at videreudvikle FUTURECEM, så kravene fra alle anvendelsesområder inden for beton bliver dækket endnu bedre, samt opnå en endnu større CO2 reduktion.
Er vi på rette vej?

v./ Jesper Sand Damtoft, Aalborg Portland

11.30

Hvordan bidrager rådgiverne til bæredygtighed? 

Hvordan bidrager Rambøll med at nå Dansk Beton mål om 50 % reduktion af CO2 og hvilke udfordringer ser Rambøll samt hvor har vi brug for samarbejde for at kunne udfordre de løsningerne?

v./ Tim Gudmand-Høyer, Rambøll

12.00

Frokost

 

13.00

Nyt om Depotaske fra Kollund

Flyveaske kan som bekendt være med til at reducere behovet for cement i beton og dermed reducere CO2 aftrykket for beton. Hvilke egenskaber kan vi forvente af den aske, der ligger i depot ved Kollund, og hvornår kommer den på markedet?

v./ Birgitte Primdal, Emineral

13.30

Udvikling af additiver til nye mix-designs

Med de nye cementtyper, der er kommet på markedet, er der blevet arbejdet med at justere betonrecepter/mix-designs og hvordan additiverne passer til de nye betontyper. Vi har bedt en række af vores interessemedlemmer om at fortælle, hvilke additiver de er i gang med at udvikle eller allerede har på markedet, der vil gøre det nemmere at producere mere bæredygtig beton.

Master Builders

Fosroc

14.00

Klimafilterbeton 

Formålet med projektet er at udvikle et nyt produkt – Klimafilterbeton – til lokal håndtering af regnvand. Barriererne har ligget i usikkerheder i forhold til frostskader, udlægningsfejl, tilstopning og dyrt vedligehold.
Hvordan er dette blevet håndteret?

v./ Katja Udbye Christensen, Teknologisk Institut.

14.30

Pause

 

15.00

Status på uddannelse efter DS/EN 206 DK NA, Anneks U

Der er ved at blive udviklet en række uddannelser så man kan få de kompetencer, der er beskrevet i standarden. Hvor langt er man hos AMU Nordjylland med de uddannelser, der vil blive udbudt her?

v./ Torben Dybdal, AMU Nordjylland

15.30

Case: Erfaringer og udfordringer med byggeriet af Lighthouse på Aarhus Ø

Hør om arbejdet med Danmarks højeste boligbyggeri på 142 m. og hvordan man har håndteret de udfordringer der har været med beton og udførelse, når der støbes i så store højder.

v./ Jesper Scharff, Aarsleff

16.00

Evaluering og tak for i dag.

 

Programmet opdateres løbende og ændringer kan forekomme.

Pandahuset i ZOO
Foto: Torben Eskerod

Det er gratis at deltage i arrangementet. 

Tilmelding sker online og sidste frist er den 7. marts 2022.

Du er velkommen til at invitere en kollega med.

Coronapas

Alle deltagere skal kunne fremvise gyldigt coronapas ved ankomst.
Læs mere om retningslinjerne her