Arrangement

Kabel- og Ledningssektionens ekstraordinære generalforsamling 2024

MEDLEMMERNE I KABEL- OG LEDNINGSSEKTIONEN INDKALDES HERMED TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Dansk Infrastrukturs generalforsamling og Infrastrukturdagen.

Der er mulighed for fysisk deltagelse samt at deltage og afgive sin stemme virtuelt.
Hvis du ønsker at deltage virtuelt, vil du ved tilmeldingen modtage en tilmeldingskvittering, efterfølgende modtager du en mail med teams-link.

Fuldmagt
Da et af punkterne vedrører vedtægtsændringer, som kræver at mindst halvdelen af medlemmerne stemmer for, beder vi dig om at afgive en fuldmagt, hvis du er forhindret i at deltage. Du kan afgive fuldmagt her på siden.

Dagsorden
1.  Valg af dirigent
2.  Forslag til vedtægtsændringer
3. Forslag til kontingent for 2025
4. Evt.

Downloads
Uddybet dagsorden, nuværende vedtægter, forslag til nye vedtægter, beskrivelse af de væsentligste ændringer og baggrunden for forslaget er under Downloads  

Vel mødt til generalforsamlingen og vi håber at se dig til Infrastrukturdag 2024 med spændende indlæg og netværk.