Kursus

Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde

For at være sikker på, at den rigtige akkord aftales, skal du have styr på forudsætningerne for fastsættelse af prisgrundlaget i akkordaftalerne. Det får du på dette kursus

Getty jpg

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:

  • Det overenskomstmæssige grundlag for priskuranten
  • De forskellige former for akkord
  • Priskurantens opbygning
  • De generelle bestemmelser
  • Anvendelse af gradueringsprincipperne
  • Priskurantens enkelte afsnit
  • Deltageropgaver som regnskab
  • Deltageropgaver som kritik af regnskaber

Udbytte af kurset

Du vil efter endt kursus være i stand til at kontrollere og kritisere regnskaber og vil have en forståelse af svendeprislistens opbygning og formål.

Forventet læringsdybde

Da kurset er af én dags varighed, vil du selvstændigt kunne orientere dig i priskuranten og være i stand til ved selvstudie at forbedre dit kendskab til priskurantens anvendelse.