Arrangement

Arbejdsmiljø i murerbranchen

Murersektionen inviterer til fyraftensmøde med fokus på arbejdsmiljø

Indlægsholder vil være chefkonsulent Anders Svendsen fra Arbejdsmiljø DI Byggeri.

Programmet for fyraftensmøderne er:

1. Velkomst og præsentation af Arbejdsmiljø DI Byggeri – hvad kan I som medlemsvirksomheder bruge afdelingen til og hvad er der fokus på i DI Byggeri’s arbejdsmiljøstrategi for perioden 2022-2026?

2. Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn - hvad skal man være opmærksom på?
Her kommer indlægsholderen blandet andet ind på:

  • Arbejdstilsynets forskellige tilsynsformer
  • Arbejdstilsynets generelle fokusområder
  • Arbejdstilsynets reaktionsformer
  • Håndtering af opkald fra Arbejdstilsynet
  • Tilbagemelding på afgørelser og hvad skal der til for at kunne dokumentere overfor Arbejdstilsynet, at de ansatte er instrueret og der bliver ført tilsyn med dem.
  • Klagesager
  • Bødesager. Vedhæftet er link til pjecen Det er farligt og dyrt – har du råd til bøden, som der vil blive taget udgangspunkt i under punktet

3. Arbejdstilsynets fokus på stilladser, tagarbejde og ergonomi.

4. Vejledningsmateriale fra Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i bygge og anlæg (BFA-BA) på murerområdet, herunder den nye branchevejledning om Opmuring.

5. Gode tekniske hjælpemidler og mulighed for at få støtte til afprøvning gennem Arbejdsmiljøpuljen.

6. Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus) og Konsulenttjenesten under Branchefællesskabet arbejdsmiljø i bygge og anlæg.

Der vil i forbindelse med fyraftensmødet blive serveret kaffe/the samt vand under selve mødet. Der vil ca. midtvejs i forløbet (afstemt efter indlægsholderens program) være en pause af ca. 15 minutters varighed, hvor der serveres en sodavand.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Murersektionen og udbydes udelukkende hertil.

Spørgsmål til kurset kan rettes til indlægsholder Anders Svendsen på 72 16 02 51 henholdsvis Murersektionens konsulent Hans Henrik Dahl Kristensen på 72 16 02 92.