Arrangement

Miljøscreening - online

Som tømrermester har du en række opgaver og forhold, du skal være opmærksom på, når du håndterer bygge- og anlægsaffald.

Kurset afholdes online

Det er hensigtsmæssigt for både virksomhedens økonomi og effektiv byggeledelse, at du sørger for at få præcise oplysninger om ansvar- og roller i udbuds- og kontraktmaterialet. Det kan være præciseringern som f.eks. hvem ejer affaldet, hvem har ansvar for at udføre de nødvendige undersøgelser af miljøfarlige stoffer, og hvem bærer risikoen for ventuelle uopdagede miljøfarlige stoffer.

Samtidig skal du forsikre dig om, at du og dine medarbejdere ikke udsættes for skadelige påvirkninger fra stoffer og materialer.

Kurset har som formål at give dig et overblik til korrekt håndtering af byggeaffald, og vil behandle følgende temaer:

Kort om de miljøfarlige stoffer
- forekomst, udbredelse og betydning (hvorfor er de farlige?), hvordan skal affaldet håndteres

Ansvar og pligter
- hvem har ansvaret for hvad, når det gælder bygge- og anlægsaffald? Kort om regulering, roller, ansvar og pligter i forbindelse med bygge- og anlægsaffald - med fokus på bygherren og entreprenør

Fra screening til kortlægning og affaldsanmeldelse
En beskrivelse af hele processen fra screening og kortlægning af en bygning, til udfyldelse af affaldsanmeldelse. Hvordan skal en god kortlægningsrapport se ud

Afmeldingsbetingelser
Sektionerne dækker ikke afmeldingsgebyrer og udeblivelser. DI Byggeris afmeldingsbetingelser er gældende. Afmelding mere end fem uger før kursusstart er omkostningsfri. Ved afmelding fem til to uger før kursusstart betales 50 % af kursusprisen. Ved afmelding senere end to uger før kursusstart betales fuld pris.