Arrangement

Efterisolering med fokus på småhuse, typehuse og enfamiliehuse

Der forekommer ofte flere muligheder for store miljømæssige og økonomiske besparelser ved efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80.

Indhold

På kurset vil du høre om efterisolering ved brug af trækonstruktioner. Der lægges vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare.
 

Deltagerne indføres i:

  • Efterisolering af strøgulve
  • Fugtens betydning for trægulve
  • Udvendig efterisolering af ydervægge (hulmure, massive vægge og træskeletvægge)
  • Indvendig efterisolering af ydervægge (træskeletvægge)
  • Vinduesudskiftning, herunder evt. ny understøtning af toprem
  • Efterisolering af tage
  • Uudnyttet tagrum med gitterspær
  • Hanebåndsspær, herunder skunke, skråvægge og hanebåndsloft
  • Paralleltage, herunder flade tage

Målgruppe

Mestre, konstruktører og medarbejdere med ledelsesfunktioner
Monica Kure Sørensen

Monica Kure Sørensen

Kursussekretær