Arrangement

Taget og dets konstruktioner - online

Korrekt udførelse af tagkonstruktioner er afgørende for bygningers sikkerhed. Bliv opdateret på, hvad du skal vide for at bygge gode og sikre tage.

Hvad kendetegner den sikre tagkonstruktion? Hvordan vælger du det rigtige og robuste undertag, der sikrer optimalt mod fugtskader og skimmelsvamp? Hvordan opnår du de bedste resultater, når du lægger tegltage, og hvordan færdiggør du bedst taget med isolering, dampspærre samt indvendige beklædninger? Det lærer du på dette kursus.

Undervisningen bygger på BR 2018-krav samt informationer fra SBI-anvisninger, BYG-ERFA-blade, Træinformation, og MURO-vejledninger samt andet teknisk informationsmateriale og teknisk fælleseje.

På kurset gennemgås:
 • Bygningsdelene tagkonstruktioner, tagbelægninger, isolering og lofter
 • De forskellige tagformer, deres konstruktion og sikker opstilling
 • BAR’s fakta blade om sikker opstilling af spær
 • Valg af lægter, dets underlag og tolerancer
 • De afledte isoleringskrav til nye og gamle tage
 • Krav til sikring mod fugtpåvirkninger såvel fra indvendig som udvendig side
 • Kritiske materialer og knudepunkter
 • Procesgranskning
 • Kvalitetssikring af konstruktionen
 • Det tekniske grundlag for valg af det rigtige undertag med tilhørende tagbeklædninger og betydningen for de underliggende konstruktioner.
 • Undervisningen om valg af undertag bygger på undertagsklassifikationsordning DUKO mv.
 • Betydningen af at vælge det rigtige undertag samt udføre arbejdet korrekt illustreres, bl.a. ved eksempler på forskellige skader og deres skadesårsager.
 • BAR’s faktablade om sikker oplægning af undertag og faldsikring
En gennemgang af Tegl 36, udgiver af MURO, med fokus på oplægning af tegl med alt fra lægter og undertage til øvrige regler og bestemmelser:
 • Oplægning af tagsten jf. tegl 36
 • Udlæg og binding
 • Tolerancer for arbejdets udførelse
 • Rygning, grater og skotrender
 • Underlag og afslutninger, herunder ventilation af tagrum og tagfladen
 • Brandadskillelse og sektionering

Målgruppe: 
Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner.