Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Arrangement

Ordinær generalforsamling i Anlægsentreprenørsektionen 2021

Til Anlægsentreprenørsektionens medlemmer

Ordinær generalforsamling 2021 i Anlægsentreprenørsektionen

Anlægsentreprenørsektionens ordinære generalforsamling finder sted mandag den 17. maj 2021 kl. 12.00  i HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

Generalforsamlingen forventes at kunne gennemføres på under en time.

Generalforsamlingen afholdes som en delvis elektronisk generalforsamling, hvor det både er muligt at møde på ovennævnte adresse eller online.
Medlemmer, der ønsker at deltage online, vil inden generalforsamlingen modtage et link.

Du skal tilmelde dig generalforsamlingen uanset om du deltager fysisk eller online.
Ved tilmelding angiver du den ønskede form.

Af hensyn til arrangementet bedes du tilmelde dig i god tid inden generalforsamlingen og senest den 7. maj 2021.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3.  Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Fastlæggelse af eventuelt indskud og eventuelt kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af eventuel suppleant
 8. Valg af eventuel kritisk revisor
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Ad pkt. 1
Bestyrelsen foreslår Henrik Friis, chef for Dansk Infrastruktur, DI Dansk Byggeri, som dirigent.

Ad pkt. 3
Medlemsvirksomheder, der ønsker kopi af det reviderede regnskab tilsendt, kan kontakte Henrik Friis, hraf@di.dk.

Ad pkt. 5
Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves indskud ved indmeldelse og at kontingentsatsen fastsættes uændret til 500 kr. ekskl. moms for hver medlemsvirksomhed.

Bestyrelsen foreslår desuden, at Anlægsentreprenørsektionens aktiviteter og interesser varetages af branchesammenslutningen Dansk Infrastruktur.

Ad pkt. 6
Jesper Arkil, Arkil Holding A/S, Poul-Erik Olsen, Barslund A/S og Jens Skjøt-Arkil, Arkil Holding A/S er alle på valg og modtager genvalg.

Bøje Nielsen, Wicotec Kirkebjerg A/S og Henrik T. Krabbe, Barslund A/S er ikke på valg.

Forslag fra medlemmerne om valg til bestyrelsen skal ifølge vedtægterne fremsættes skriftligt senest to uger før generalforsamlingen (3. maj 2020). Forslag kan sendes til Henrik Friis, hraf@di.dk

Ad pkt. 7
Bo Clausen, Aarsleff Rail A/S er på valg og modtager genvalg.

Ad pkt. 8
Hans Jørgen Ebbesen, CJ Anlæg A/S er ikke på valg.

Ad pkt. 9
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne skriftligt meddeles senest to uger før generalforsamlingen (3. maj 2020). Forslag kan sendes til Henrik Friis, hraf@di.dk

Medlemmer, der ønsker at være repræsenteret på generalforsamlingen gennem fuldmagt, skal registrere deres fuldmagt her på tilmeldingssiden senest den 7. maj.

 

Vel mødt.

 

Monica Kure Sørensen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0126
 • Mobil +45 5218 5917
 • Send e-mail  

Henrik Friis

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0257
 • Mobil +45 2031 1503
 • Send e-mail