Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kursus

Grunduddannelse, DTVK TV-inspektionsoperatør

Som uddannet TV-inspektionsoperatør under DTVK har du mulighed for at udføre TV-inspektion af kloakledninger for forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, institutioner, industrier og private ledningsejere.

På denne grunduddannelse får du dybdegående indsigt i at udføre TV-inspektion i afløbsledninger i Danmark. Vi tager dig igennem registrering af observationer, rapportering og dataaflevering samt tilhørende kontrolforhold med udgangspunkt i Fotomanualen fra DANVA og i de tekniske bestemmelser for DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Kurset er for alle, der udfører TV-inspektion for private og offentlige ledningsejere.
Som uddannet TV-inspektionsoperatør under DTVK har du mulighed for at udføre TV-inspektion af kloakledninger for forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, institutioner, industrier og private ledningsejere.

Kursets opbygning
Det kræver et ensartet og standardiseret kendskab til måden afvigelser i en kloakledning skal registreres og rapporteres på for at gennemføre faglig solid TV-inspektion. På grunduddannelsen får du indsigt i de værktøjer, der ligger til grund for udførelse og rapportering af en TV-inspektion af afløbsledninger samt i den kontrolordning, som efterfølgende sikrer en vedvarende høj kvalitet af dit arbejde. Kurset afholdes af erfarne DTVK-konsulenter, som vil gennemgå, forklare og uddybe Fotomanualen og DTVK’s tekniske bestemmelser i detaljer. Du får mulighed for at afprøve værktøjerne i en række øvelser, og grunduddannelsen afsluttes med en praktisk prøve, hvorefter du kan erhverve certifikat som DTVK uddannet TV-operatør.

Dag 1
Generelt om Fotomanualen og DTVK’s TV-Håndbog
Renoverede ledninger
Fotomanualens rapporteringsskema (Hoved- og dokumentationsdata)

Dag 2
Fotomanualens rapporteringsskema (Stationeringsdata)
Gennemgang af observation for vandforekomst (VA)
Gennemgang af de fysiske observationer (RB, OB, PF, DE, FS, IS)
XML-filer og ledningsregistrering
Fælles rapporteringsøvelse 
ITV-operatørerne udfører rapporteringsøvelse II

Dag 3
Gennemgang af driftsobservationerne (RØ, IN, AF, BE, FO)
Gennemgang af observationer for specielle konstruktioner (GR, PH, PB, OS, OP, OK)
Fælles gennemgang af rapporteringsøvelse II
TV-operatørerne udfører rapporteringsøvelse III

Dag 4
Gennemgang af sikkerhedsmæssige forhold ved TV-inspektion
Digitale værktøjer (DanDas og Fysisk Indeks)
Filmøvelser (RB, FS, PH og OK)
Fælles gennemgang af rapporteringsøvelse III
Forsyningernes brug af TV-rapporteringen
DTVK og certifikat
Afsluttende rapporteringsøvelse IV

Forudsætninger for deltagelse
Deltagelse i kurset forudsætter at deltageren enten:
  • Har mindst 3 måneders erfaring under tilsyn af en certificeret TV-operatør i et DTVK-medlemsfirma eller
  • Har udført TV-inspektion i mindst 1 år i et kommende medlemsfirma uden certificerede TV-operatører

Såfremt deltageren ikke opfylder et af ovenstående to krav, vil deltageren blive hjemsendt fra kurset mod fuld betaling. 

Målgruppe

Kurset er målrettet ansatte i kloakbranchen, der ønsker at TV-inspicere afløbsledninger under løbende kontrol af DTVK. Det er en forudsætning for tilmelding til denne grunduddannelse, at dit firma er medlem af DTVK.

Cerificering
Efter kurset kan du TV-inspicere afløbsledninger for de kundegrupper, der kræver uvildig kontrol af dit arbejde via en kontrolordning som DTVK. Du kan til enhver tid dokumentere det via dit opnåede certifikat.

Pris
Deltagelse i TV-operatøruddannelsen inkl. certifikatprøve i ”marken” (praktisk prøve) afregnes med 12.500,00 kr. pr. elev. Der er fuld forplejning samt overnatning på kursusstedet under uddannelsen inkluderet i prisen.
 
 

Monica Kure Sørensen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0126
  • Mobil +45 5218 5917
  • Send e-mail  

Trine de Fine Skibsted

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0194
  • Mobil +45 2191 0907
  • Send e-mail