Kursus

Grunduddannelse, DTVK TV-inspektionsoperatør

Som uddannet TV-inspektionsoperatør under DTVK har du mulighed for at udføre TV-inspektion af kloakledninger for forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, institutioner, industrier og private ledningsejere.

På denne grunduddannelse får du dybdegående indsigt i at udføre TV-inspektion i afløbsledninger i Danmark. Vi tager dig igennem registrering af observationer, rapportering og dataaflevering samt tilhørende kontrolforhold med udgangspunkt i Fotomanualen fra DANVA og i de tekniske bestemmelser for DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning). Kurset er for alle, der udfører TV-inspektion for private og offentlige ledningsejere.
Som uddannet TV-inspektionsoperatør under DTVK har du mulighed for at udføre TV-inspektion af kloakledninger for forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, institutioner, industrier og private ledningsejere.

Kursets opbygning
Det kræver et ensartet og standardiseret kendskab til måden afvigelser i en kloakledning skal registreres og rapporteres på for at gennemføre faglig solid TV-inspektion. På grunduddannelsen får du indsigt i de værktøjer, der ligger til grund for udførelse og rapportering af en TV-inspektion af afløbsledninger samt i den kontrolordning, som efterfølgende sikrer en vedvarende høj kvalitet af dit arbejde. Kurset afholdes af erfarne DTVK-konsulenter, som vil gennemgå, forklare og uddybe Fotomanualen og DTVK’s tekniske bestemmelser i detaljer. Du får mulighed for at afprøve værktøjerne i en række øvelser, og grunduddannelsen afsluttes med en praktisk prøve, hvorefter du kan erhverve certifikat som DTVK uddannet TV-operatør.

Dag 1
Generelt om Fotomanualen og DTVK’s TV-Håndbog
Renoverede ledninger
Fotomanualens rapporteringsskema (Hoved- og dokumentationsdata)

Dag 2
Fotomanualens rapporteringsskema (Stationeringsdata)
Gennemgang af observation for vandforekomst (VA)
Gennemgang af de fysiske observationer (RB, OB, PF, DE, FS, IS)
XML-filer og ledningsregistrering
Fælles rapporteringsøvelse 
ITV-operatørerne udfører rapporteringsøvelse II

Dag 3
Gennemgang af driftsobservationerne (RØ, IN, AF, BE, FO)
Gennemgang af observationer for specielle konstruktioner (GR, PH, PB, OS, OP, OK)
Fælles gennemgang af rapporteringsøvelse II
TV-operatørerne udfører rapporteringsøvelse III

Dag 4
Gennemgang af sikkerhedsmæssige forhold ved TV-inspektion
Digitale værktøjer (DanDas og Fysisk Indeks)
Filmøvelser (RB, FS, PH og OK)
Fælles gennemgang af rapporteringsøvelse III
Forsyningernes brug af TV-rapporteringen
DTVK og certifikat
Afsluttende rapporteringsøvelse IV

Forudsætninger for deltagelse
Deltagelse i kurset forudsætter at deltageren enten:
  • Har mindst 3 måneders erfaring under tilsyn af en certificeret TV-operatør i et DTVK-medlemsfirma eller
  • Har udført TV-inspektion i mindst 1 år i et kommende medlemsfirma uden certificerede TV-operatører

Såfremt deltageren ikke opfylder et af ovenstående to krav, vil deltageren blive hjemsendt fra kurset mod fuld betaling. 

Målgruppe

Kurset er målrettet ansatte i kloakbranchen, der ønsker at TV-inspicere afløbsledninger under løbende kontrol af DTVK. Det er en forudsætning for tilmelding til denne grunduddannelse, at dit firma er medlem af DTVK.

Cerificering
Efter kurset kan du TV-inspicere afløbsledninger for de kundegrupper, der kræver uvildig kontrol af dit arbejde via en kontrolordning som DTVK. Du kan til enhver tid dokumentere det via dit opnåede certifikat.

Pris
Deltagelse i TV-operatøruddannelsen inkl. certifikatprøve i ”marken” (praktisk prøve) afregnes med 12.500,00 kr. pr. elev. Der er fuld forplejning samt overnatning på kursusstedet under uddannelsen inkluderet i prisen.