Arrangement

Grunduddannelse, DTVK TV-inspektionsoperatør

Som uddannet TV-inspektionsoperatør under DTVK har du mulighed for at udføre TV-inspektion af kloakledninger for forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, institutioner, industrier og private ledningsejere.

Foto: Per Aarsleff

Grunduddannelse, DTVK TV-inspektionsoperatør

På denne grunduddannelse får du dybdegående indsigt i at udføre TV-inspektion i afløbsledninger i Danmark. Vi tager dig igennem registrering af observationer, rapportering og dataaflevering samt tilhørende kontrolforhold med udgangspunkt i Fotomanualen fra DANVA og i de tekniske bestemmelser for DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning).

Kurset er for alle, der udfører TV-inspektion for private og offentlige ledningsejere. Som uddannet TV-inspektionsoperatør under DTVK har du mulighed for at udføre TV-inspektion af kloakledninger for forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, institutioner, industrier og private ledningsejere.

Det kræver et ensartet og standardiseret kendskab til måden afvigelser i en kloakledning skal registreres og rapporteres på for at gennemføre faglig solid TV-inspektion. På grunduddannelsen får du indsigt i de værktøjer, der ligger til grund for udførelse og rapportering af en TV-inspektion af afløbsledninger samt i den kontrolordning, som efterfølgende sikrer en vedvarende høj kvalitet af dit arbejde. Kurset afholdes af erfarne DTVK-konsulenter, som vil gennemgå, forklare og uddybe Fotomanualen og DTVK’s tekniske bestemmelser i detaljer. Du får mulighed for at afprøve værktøjerne i en række øvelser, og grunduddannelsen afsluttes med en praktisk prøve, hvorefter du kan erhverve certifikat som DTVK uddannet TV-operatør.

Kursusindhold: 

Dag 1

 • Generelt om Fotomanualen og DTVK’s TV-Håndbog
 • Renoverede ledninger
 • Fotomanualens rapporteringsskema (Hoved- og dokumentationsdata)

Dag 2

 • Fotomanualens rapporteringsskema (Stationeringsdata)
 • Gennemgang af observation for vandforekomst (VA)
 • Gennemgang af de fysiske observationer (RB, OB, PF, DE, FS, IS) XML-filer og ledningsregistrering
 • Fælles rapporteringsøvelse I
 • TV-operatørerne udfører rapporteringsøvelse II

Dag 3

 • Gennemgang af driftsobservationerne (RØ, IN, AF, BE, FO)
 • Gennemgang af observationer for specielle konstruktioner (GR, PH, PB, OS, OP, OK)
 • Fælles gennemgang af rapporteringsøvelse II
 • TV-operatørerne udfører rapporteringsøvelse III

Dag 4

 • Gennemgang af sikkerhedsmæssige forhold ved TV-inspektion
 • Digitale værktøjer (DanDas og Fysisk Indeks)
 • Filmøvelser (RB, FS, PH og OK)
 • Fælles gennemgang af rapporteringsøvelse III
 • Forsyningernes brug af TV-rapporteringen
 • DTVK og certifikat
 • Afsluttende rapporteringsøvelse IV


Målgruppe
Kurset er målrettet ansatte i kloakbranchen, der ønsker at TV-inspicere afløbsledninger under løbende kontrol af DTVK. Det er en forudsætning for tilmelding til denne grunduddannelse, at dit firma er medlem af DTVK. DTVK er en landsdækkende frivillig kontrolordning, hvis formål er at sikre, at de tilsluttede firmaer udfører TV-inspektion i høj kvalitet.

Cerificering
Efter kurset kan du TV-inspicere afløbsledninger for de kundegrupper, der kræver uvildig kontrol af dit arbejde via en kontrolordning som DTVK. Du kan til enhver tid dokumentere det via dit opnåede certifikat.

Pris
Deltagelse i TV-operatøruddannelsen inkl. certifikatprøve i ”marken” (praktisk prøve) afregnes med 12.500,00 kr. pr. elev. Der er fuld forplejning samt overnatning på kursusstedet under uddannelsen inkluderet i prisen.

Tilmelding
Frist for at tilmelde sig kurset er den 18. august 2022.