Arrangement

Konkurrenceret i byggeriet – overholder din virksomhed konkurrenceloven?

Ved du, hvorfor konkurrencereglerne er relevante for din virksomhed, og er du klar over, om I overtræder reglerne? Siden 2013 har det været muligt at idømme fængselsstraf for overtrædelse af konkurrenceloven. Kom og hør, hvordan din virksomhed undgår at overtræde reglerne.

Indhold

Vores kursus om konkurrenceret i byggeriet er for dig, der udfører bygge- og anlægsopgaver – uanset opgavernes størrelse – og som gerne vil have en introduktion til de regler i konkurrenceloven, der har særlig betydning inden for byggeriet.

På kurset gennemgår vi

  • Hvornår der er tale om en konkurrencebegrænsende aftale
  • Hvornår der er tale om et kartel
  • De særlige regler, der gælder for konsortier og underentrepriseaftaler.
  • Reglerne om misbrug af en virksomheds dominerende stilling og på konkurrencereglerne på udbudsområdet.
  • De nyere skærpede sanktioner i tilfælde af overtrædelse af konkurrenceloven.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag.

Målgruppe

Kurset er for alle, der har tid og lyst til at bruge en eftermiddag på de konkurrenceretlige regler. Kurset bygger på mundtlig dialog.
Monica Kure Sørensen

Monica Kure Sørensen

Kursussekretær