Arrangement

Overenskomst og akkordforhold - Træ

En god akkordaftale hviler på et fundament af viden om overenskomsten og rammerne for akkord. Kom og få den nødvendige viden, der minimerer risikoen for uenigheder om akkorden i dagligdagen.

Indhold

Kursisterne introduceres i de grundlæggende regler og bestemmelser som regulerer akkorder, beskrevet i Bygningsoverenskomsten 2023 og Prisliste for veludført tømrer og snedkerarbejde 2023. Der er mulighed for at stille spørgsmål under mødet.

Nedenstående materiale bliver brugt på kurset. Det vil være en fordel, hvis du har orienteret dig kort (ikke læst) i materialet, inden gå hjem-mødet, hvis du ikke kender det i forvejen:
Bygningsoverenskomsten - DI (danskindustri.dk)
Prisliste for veludført tømrer- og snedkerarbejde - DI (danskindustri.dk)
Hvidbog for veludført tømrer- og snedkerarbejde - DI (danskindustri.dk)

Du får

  • Gennemgang af den danske model – hvad er den, og hvilken betydning har den
  • Gennemgang af Hovedaftalens vigtigst elementer
  • Detaljeret gennemgang af overenskomstens akkordregler – herunder tildelinger, akkordaftaler og akkorderinger
  • Gennemgang af svendeprislistens generelle bestemmelser
  • Mulighed for at stille spørgsmål.

Målgruppe

Tømrervirksomhedens ledelse og medarbejdere der arbejder med overenskomst og akkordforhold.

Undervisere

Søren Bech, chefkonsulent personalejura Byggeri i DI
Preben Anker Munk, konsulent personalejura Byggeri i DI