Arrangement

Dansk Infrastrukturs arbejdsmiljødag 2021

Branchesammenslutningen Dansk Infrastruktur inviterer sammen med Kommunernes Landsforening og Kommunalteknisk Chefforening (KTC) den 30. september 2021 til en arbejdsmiljødag på Hotel Storebælt Sinatur i Nyborg

Arrangementet henvender sig til arbejdsmiljøprofessionelle i bygge- og anlægsbranchen samt kommunale medarbejdere, der arbejder med vej og trafik. I løbet af dagen vil der blive drøftet, hvordan alle parter kan bidrage til en grundig og arbejdsmiljømæssig korrekt planlægning af bygge- og anlægsaktiviteter, samtidig med at trafikkens fremkommelighed sikres. Det er gratis at deltage i arbejdsmiljødagen og vi håber at se dig på dagen.

Program

  • 09.00 Ankomst, registrering og morgenkaffe med brød

  • 09.30 Velkomst

   v/Vinnie Sunke Heimann, kvalitets-, miljø-, og arbejdsmiljøchef, Per Aarsleff A/S og Annette Vognbjerg, formand for KTC Faggruppe for Veje, Trafik og Trafiksikkerhed

  • 09.45 Tema 1: Hvad siger Arbejdsmiljøloven om ansvar ved vejarbejde eller arbejde ved vej

  • 12.25 Frokost og udstillinger

  • 13.30 Tema 2: Hvordan spiller vi hinanden gode

  • 16.55 Afslutning

   v/Mette Møller Nielsen, chef for arbejdsmiljø, DI Byggeri