Arrangement

Sådan sikrer vi adgang til fælles data i faseskift

Hvis vi skal løfte produktiviten i byggeriet, kræver det velfungerende og åben udveksling af modeller og data i faseskift. Med dette seminar sætter buildingSMART og DI Byggeri fokus på, hvordan vi i praksis sikrer udveksling af data. Seminaret afholdes i Industriens Hus den 15. marts fra kl. 14.00-16.00

Byggeriets stigende kompleksitet og den igangværende digitaliseringsproces medfører nye samarbejdsformer på kryds og tværs af hele bygge- og anlægsbranchens værdikæde.

Velfungerende og åben udveksling af modeller og data i faseskift med udgangspunkt i openBIM – det vil sige udveksling af viden gennem åbne formater som IFC og BCF – er afgørende for at løfte produktiviteten i byggeriet.

På denne eftermiddagskonference sætter vi fokus på dataudveksling særligt med henblik på udførelse. Vi belyser emnet ud fra rådgivernes, entreprenørernes og juristernes synsvinkel.

Hvorfor skal du deltage?
Konferencen skal vise at informationsudveksling via openBIM allerede fungerer. Samtidig sætter vi i fællesskab fokus på praktiske tiltag og værktøjer, der sikrer at samarbejdet mellem projekterende og udførende via buildingSMART-værktøjerne forbedres.  

Program

14.00 – 14.05: Velkommen
Ved Søren Cajus, DI Byggeri

14.05 – 14.15: Introduktion til buildingSMART Danmark
Hvad er buildingSMART Danmark og hvad arbejder de med?
Ved Ole Berard, Digitaliseringschef Molio og ansvarlig for buildingSMART Danmark

14.15 – 14.45: Entreprenørens behov for informationer og modeller
Hvilke behov har entreprenørerne for at kunne tilrettelægge og gennemføre udførelsen af et byggeprojekt? Hvad fungerer, og hvor er der plads til forbedringer?
Ved Troels Bjerregaard Kristensen, VDC Manager Bravida

14.45 – 15.15: Dataoverførelse fra ingeniør til entreprenør
Bliv klogere på ingeniørrådgivernes, gode såvel som mindre gode, erfaringer med dataoverdragelse til entreprenører, og hvordan det fremmer samarbejdet.
Ved Jesper Trier Henningsen, BIM Technology Manager MOE

15.15 – 15.45: Det juridiske perspektiv
Når snitfladen mellem byggeriets parter ændrer sig, hvordan sikrer man, at de juridiske aftalerne følger med og varetager eventuelle nye behov?
Ved Sofie Grubb Turley, advokat Molt Wengel

15.45 – 16.00: Fælles debat
Hvordan kan vi bruge openBIM til at sikre en mere glidende overgang mellem projektering og udførelse? Kort paneldebat med oplægsholderne og derefter er ordet frit. Hvad fungerer i dag, og hvordan kan vi fællesskab sikre et bedre grundlag for samarbejde i fremtiden.
Moderator Søren Cajus fra DI Byggeri