Arrangement

Kursus om brandkrav til gulvkonstruktioner - Hybrid arrangement

DBI har i samarbejde med Gulvbranchen udviklet dette skræddersyet kursus til gulvbranchens aktører

Kursusbeskrivelse
Møder du ofte brandtekniske spørgsmål eller udfordringer relateret til byggevarer og deres anvendelse? Hvad gælder for denne bygningskomponent, hvilke regler gælder, hvordan læser jeg et datablad eller hvordan vurderer brandrådgiveren bygningsdelen? Og hvad betyder certificeringsordningen for valg af materialer og produkter i byggeriet? Det er spørgsmål vi kommer rundt om på kurset.

Det brandtekniske område består af mange aspekter, bl.a. forskellige bygningsmæssige klasser, ligesom der stilles krav til at byggevarers brandtekniske egenskaber kendes og anvendes korrekt. Information om og krav til de forskellige byggevarer og deres anvendelsesområde skal findes flere forskellige steder. På dette kursus tager vi dig igennem de aspekter, der relaterer sig til brandteknisk klassifikation af byggevarer og klæder dig på til at forstå de forskellige niveauer. På kurset får du en grundlæggende forståelse for det brandtekniske klassifikationssystem, og vi berører emner som prøvningsrapporter, klassifikationsrapporter, datablade og monteringsanvisninger – vi kigger på beklædningskrav til bl.a. vægge og lofter og hvilke regler gælder for f.eks. vådrum, renrum mv.

Kurset er dialogbaseret og underviserne supplerer hinanden løbende.

Du kan vælge at deltage enten fysisk og online, dette kan du vælge under tilmeldingen

Tilmeld dig dette kursus og bliv klogere.

Kursuspris - Både fysisk og online:
Kursuspris kr. 1.200,- pr. deltager.

Rabat:
Medlemmer af Gulvbranchen får rabat på kr. 400,- pr. deltager.

No show:
Der opkræves fuld kursuspris ved no show.

Afbud:
Ved afbud senere en sidste tilmeldingsfrist opkræves der fuld kursuspris.

Christian Bjerglund Andersen

Civilingeniør

Brian V. Jensen

Janne G. L. Frederiksen

Program

  • 08.00 - 09.00 Registrering og morgenmad

  • 09.00 - 11.00

   Bygningsreglement 2018, risikoklasser og brandklasser Basisforståelse for det brandtekniske klassifikationssystem

  • 11.00 - 11.15 Pause med kaffe og kage

  • 11.15 - 13.00

   Præaccepterede løsninger for beklædninger, overflader og døre i bygning/rum Anvendelse af dokumenter for brandprøvede byggevarer

  • 13.00 - 14.00 Afslutning med netværk og let frokost