Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

online Kursus

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for AMO (Hybrid undervisning)

Få konkret viden om arbejdsmiljø samt metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Hybrid undervisning

Dette er DI Byggeris hybride arbejdsmiljøuddannelse for AMO. Uddannelsens første dag er med fysisk tilstedeværelse på det sted, som står til højre herfor. De resterende undervisningsdage foregår online over Microsoft Teams. Du får grundig indføring i formatet, og der vil også være mulighed for at få hjælp til teknisk assistance. Uddannelsen har samme faglige indhold og lever op til samme lovmæssige krav som den fysiske version af uddannelsen.

På denne brancherettede uddannelse lærer du bl.a., hvad der skal til for at skabe et godt samarbejde om et sundt arbejdsmiljø på bygge- eller anlægspladsen og i din virksomhed. Det gøres gennem eksempler fra virkeligheden og via praksisnære øvelser.

Udbytte

Du får konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og målrettet for at fremme et sikkert ogsundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Målgruppe

Kommende og nuværende medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, som efter loven skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Kurset er også relevant for andre, der skal beskæftige sig med deres virksomheds arbejdsmiljø, dog primært inden for bygge- og anlægsbranchen.

Kursets centrale fokuspunkter er:
 • Opgaver og pligter for dig, arbejdsmiljøorganisationen og andre
 • Arbejdspladsvurdering (APV) som aktiv proces
 • Analyse og forebyggelse af arbejdsskader
 • Påvirkning af holdninger til et forbedret arbejdsmiljø
 • Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og samarbejde
Én fast underviser og relevante gæsteundervisere

På uddannelsen vil du få en fast underviser. Ud over dette bliver uddannelsen også krydret med indspark fra vores interne arbejdsmiljøafdeling, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Arbejdstilsynet m.fl. Det giver både variation i undervisningen og indsigter direkte fra landets bygge- og anlægsprojekter.

Efter-/videreuddannelse og netværk

Når du deltager på arbejdsmiljøuddannelsen hos DI Byggeri, adskiller vi os bl.a. ved at kunne tilbyde dig relevant (og lovpligtig) efter- og videreuddannelse. Og ud over dette kan du blive medlem af et netværk for andre uddannede arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere. På den måde hjælper vi dig på flere måder med at udvikle dine kompetencer i årene, der kommer efter endt uddannelse.

Uddannelsen tilbydes også fysisk

Uddannelsen er modulopbygget på 37 timer og kan også gennemføres fysisk. Læs mere om vores fysiske arbejdsmiljøudannelse for AMO her.

Erik Vestergård

Erik Vestergård

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0274
 • Mobil +45 6115 4846
 • Send e-mail  
Mathilde Fischer

Mathilde Fischer

Sekretær

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4970
 • Mobil +45 5213 2403
 • Send e-mail