Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

online Kursus

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer (Hybrid undervisning)

Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljørådgiver i både projekterings- og udførelsesfasen og lær, hvordan koordinatoren kan arbejde med arbejdsmiljøet på byggepladsen med denne netbaseret uddannelse.

Hybrid undervisning

Dette er DI Dansk Byggeris hybride arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer. Uddannelsens første dag er med fysisk tilstedeværelse på det sted, som står til højre herfor. De resterende undervisningsdage foregår online over Microsoft Teams. Du får grundig indføring i formatet, og der vil også være mulighed for at få hjælp til teknisk assistance. Uddannelsen har samme faglige indhold og lever op til samme lovmæssige krav som den fysiske version af uddannelsen.

Forventet udbytte

Du får opfyldt de lovmæssige krav til bygherrens koordinator, der gør dig i stand til på vegne af bygherren at lede arbejdsmiljøarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen.

Målgruppe

Uddannelsen er primært henvendt til bygherrer, rådgivere, arkitekter, entrepriseledere, projektledere og andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som skal varetage arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen.

Indhold

I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan I kan arbejde effektivt og systematisk med forbedringer af arbejdsmiljøet gennem:

 • Analyser og risikovurdering
 • Forebyggelse
 • Arbejdsmiljøgranskning
 • Afgrænsning og koordinering
 • Plan for sikkerhed og sundhed - PSS
 • Sikkerhedsrunderinger og mønsterarbejdspladskonceptet
 • Ledelse af bygherrens arbejdsmiljøarbejde
 • Samarbejde og trivsel i byggeprocessen
Erik Vestergård

Erik Vestergård

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0274
 • Mobil +45 6115 4846
 • Send e-mail  
Bettina Ougaard

Bettina Ougaard

Kursussekretær

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0259
 • Mobil +45 5218 5903
 • Send e-mail