Kursus

Byggeriets overenskomster for lønpersonale

På dette kursus gennemgår vi, hvordan du som administrativ medarbejder kan sikre dig, at virksomheden efterlever de arbejdsretlige og overenskomstmæssige regler i bygge- og anlægsbranchen.

Foto: Colourbox

Indhold

I løbet af kurset gennemgår vi de praktiske forhold ved de overenskomstmæssige og arbejdsretlige regler.

Vi kommer bl.a. ind på:

 • indgåelse af lokalaftaler
 • udformning af ansættelsesbeviser
 • aftaler om arbejdstid
 • indlevering af ugesedler
 • indhold af lønsedler
 • indgåelse af akkordaftaler
 • opsparing og afholdelse af ferie
 • anmeldelse af og håndtering af sygefravær, barns 1. sygedag og orlov i forbindelse med barsel
 • ophør af ansættelsesforhold

Undervisningsform

Kurset veksler mellem en gennemgang af reglerne og eksempler på, hvordan man udarbejder relevante dokumenter samt anmeldelser på diverse internetportaler.

Kurset tager udgangspunkt i reglerne på området og anonymiserede cases fra deltagernes dagligdag.

Målgruppe

Bogholdere, administrativt personale og andre, der varetager virksomhedens daglige administrative arbejde.

Mulighed for tilskud

Der er flere af DI Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Tag kontakt til din sektion for at høre mere om, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Det var en rigtig god og inspirerende dag. Jeg lærte en masse nyt, og det var rart at få genopfrisket den viden, jeg allerede havde. Det var også meget lærerigt at høre de andre deltageres gode spørgsmål om forskellige problemstillinger. Hans Henrik er helt klart den bedste underviser til emnet, og han er eminent dygtig til at holde dampen oppe hos deltagerne. Han ved, hvad han taler om, og han er rigtig god til at formidle det faglige og ”tørre” stof på en interessant måde Lene Svenningsen, bogholder i Løgten Murer- og Entreprenør A/S

Faglig ansvarlig

Hans Henrik Dahl Kristensen

Chefkonsulent

 • Mobil: +45 2067 2112
 • Direkte: +45 7216 0292
 • E-mail: hhk@di.dk
Mathilde Heun Fischer

Mathilde Heun Fischer

Sekretær